Zemědělství a veterina

14 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development
 • Agriculture in Tropics and Subtropics
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • International Development and Agricultural Economics

a dalších 7 programů

11 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Botanika
 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství
 • European Forestry (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Hospodářská úprava lesa
 • Krajinářství
 • Krajinné inženýrství

a dalších 13 programů

23 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Agriculture and Food
 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství
 • Hodnocení a ochrana půdy
 • Chov koní
 • Chovatelství
 • Kvalita a zpracování zemědělských produktů
 • Kvalita produkce

a dalších 35 programů

44 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Technologie potravin
 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Technologie potravin
 • Technologie potravin (Univerzitní centrum v Litvínově)
4 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Biologie lesa
 • Dendrologie a šlechtění lesních dřevin
 • Dendrology and Forest Tree Breeding
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

a dalších 21 programů

26 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Technika zemědělských technologických systémů
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmental Engineering
 • Krajinářství
 • Krajinné a pozemkové úpravy
 • Krajinné inženýrství
 • Landscape Planning
 • Prostorové plánování
 • Územní plánování
 • Územní technická a správní služba
 • Voda v krajině
 • Vodní hospodářství
10 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery
 • Fishery and protection of waters
 • Ochrana vod
 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
5 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Kvalita zemědělských produktů
 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Speciální produkce rostlinná
 • Speciální zootechnika

a dalších 6 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agrobyznys
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Biotechnologie rostlin
 • Ekotrofologie
 • Fytotechnika
 • General Agriculture (EN)
 • General Animal Breeding (EN)
 • General Plant Production (EN)

a dalších 21 programů

30 programů

Zahradnická fakulta

 • Floristická tvorba
 • International Master of Horticulture Science (EN)
 • Krajinářská architektura
 • Management zahradních a krajinářských úprav
 • Řízení zahradnických technologií
 • Vinohradnictví a vinařství

a další 4 programy

10 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Hygiena a technologie potravin
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

a dalších 14 programů

19 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases
 • Dogs and Cats Diseases
 • Fyziologie a farmakologie
 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Choroby koní
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček

a dalších 13 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.