Zemědělství a veterina

1 škola či fakulta

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta technologická ve Zlíně

  • Food Technology
  • Chemie a technologie potravin
  • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
  • Chemie potravin a bioaktivních látek
  • Technologie a řízení v gastronomii
  • Technologie potravin

a další 2 programy

8 programů