Lesnictví a dřevařství

4 školy a fakulty

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Botanika
 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství
 • European Forestry (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Hospodářská úprava lesa
 • Krajinné inženýrství

a dalších 12 programů

21 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Biologie lesa
 • Dendrologie a šlechtění lesních dřevin
 • Dendrology and Forest Tree Breeding
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

a dalších 21 programů

26 programů