Zemědělství a veterina

13 škol a fakult

Zemědělská fakulta

 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná

a dalších 5 programů

8 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Forest Management
 • Hospodářská úprava lesa
 • Landscape Management and Engineering

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
3 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Diseases of Wild and ZOO Animals (EN)
 • Food Hygiene and Processing Technology (EN)
 • Hygiena a technologie potravin

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Biologie lesa
 • Global Change Forestry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • General Animal Breeding

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery (EN)
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
 • Technika zemědělských technologických systémů
4 programy

Zahradnická fakulta

 • European Horticulture
 • Krajinářská architektura
 • Ph.D. in Horticulture
 • Zahradnictví – Ph.D.
4 programy

Fakulta veterinárního lékařství

 • Dogs, Cats and Pets Diseases (EN)
 • Genetics, breeding and animal reproduction (EN)
 • Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.