Zemědělství a veterina

12 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta tropického zemědělství

 • Agriculture in Tropics and Subtropics
 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Speciální zootechnika
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)

a další 3 programy

9 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Botanika
 • Hospodářská úprava lesa
 • Myslivost
 • Ochrana lesa
 • Pěstění lesa
 • Procesy tvorby nábytku
 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie zpracování dřeva
 • Tvorba a ochrana krajiny
9 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Biologie lesa
 • Dendrologie a šlechtění lesních dřevin
 • Dendrology and Forest Tree Breeding
 • Forest Biology
 • Forest Management
 • Forest Protection and Game Management
 • Hospodářská úprava lesa
 • Ochrana lesů a myslivost

a dalších 6 programů

14 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Technika zemědělských technologických systémů
3 programy

Zemědělská fakulta

 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Speciální zootechnika
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
6 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • General Animal Breeding (EN)
 • General Plant Production (EN)
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)
 • Molekulární biologie a genetika živočichů

a dalších 8 programů

14 programů

Zahradnická fakulta

 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Zahradnictví
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Hygiena a technologie potravin
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

a dalších 10 programů

14 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases
 • Dogs and Cats Diseases
 • Fyziologie a farmakologie
 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Choroby koní
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček

a dalších 11 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.