Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 12 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Tropical Agrobiology and Bioresource Management

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Engineering of Agricultural Technological Systems  Marketing strojů a technických systémů  Technika zemědělských technologických systémů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Speciální produkce rostlinná  Speciální zootechnika  Využití a ochrana přírodních zdrojů  Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)   a další 3 obory

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biologie lesa  Dendrologie a šlechtění lesních dřevin  Dendrology and Forest Tree Breeding  Forest Biology  Forest Management  Forest Protection and Game Management  Hospodářská úprava lesa  Ochrana lesů a myslivost   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Speciální produkce rostlinná  Speciální zootechnika  Zemědělské biotechnologie  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Chemistry  Anatomie a fyziologie rostlin  General Animal Breeding  General Plant Production  Molecular Biology and Genetics of Animals  Molekulární biologie a genetika živočichů  Obecná produkce rostlinná   a dalších 9 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Fytologie lesa  Hospodářská úprava lesa  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Myslivost  Ochrana lesa  Pěstění lesa  Procesy tvorby nábytku  Technika a mechanizace lesnické výroby  Technologie zpracování dřeva  Tvorba a ochrana krajiny

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Horticulture  Zahradní a krajinářská architektura  Zahradnictví

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Diseases of Wild and ZOO Animals  Food Hygiene and Processing Technology  Hygiena a technologie potravin  Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad   a dalších 10 oborů

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Avian and Exotic Animal Diseases  Dogs and Cats Diseases  Fyziologie a farmakologie  Genetika a plemenitba zvířat  Choroby koní  Choroby přežvýkavců a prasat  Choroby psů a koček   a dalších 11 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma