Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 12 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Zemědělství tropů a subtropů

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a analýza potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)  Technologie potravin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture and Food  Ekologické zemědělství  Chov koní  Chovatelství  Kvalita produkce  Kynologie  Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů  Pěstování rostlin  Produkční a okrasné zahradnictví  Rostlinná produkce   a dalších 12 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Dřevařství  Forestry  Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství  Lesnictví  Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu  Provoz a řízení myslivosti

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Environmental Engineering  Krajinářství  Územní plánování  Územní technická a správní služba  Vodní hospodářství

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Zemědělské biotechnologie  Zemědělství  Zootechnika

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agrobyznys  Fytotechnika  General Agriculture  Pozemkové úpravy a ochrana půdy  Provoz techniky  Technologie potravin  Všeobecné zemědělství  Zootechnika

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Arboristika  Design nábytku  Dřevařství  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  Krajinářství  Lesnictví  Nábytek  Stavby na bázi dřeva

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Floristická tvorba  Jakost rostlinných potravinových zdrojů  Správa zeleně  Vinohradnictví a vinařství  Zahradní a krajinářská architektura  Zahradní a krajinářské realizace  Zahradnictví

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Bezpečnost a kvalita potravin  Food Safety and Quality  Ochrana zvířat a welfare  Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma