Zemědělství a veterina

12 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta tropického zemědělství

 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • Zemědělství tropů a subtropů
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Agriculture and Food
 • Ekologické zemědělství
 • Chov koní
 • Chovatelství
 • Kvalita produkce
 • Kynologie
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Pěstování rostlin
 • Produkční a okrasné zahradnictví
 • Rostlinná produkce

a dalších 12 programů

22 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Design nábytku
 • Dřevařství
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Krajinářství
 • Lesnictví
 • Stavby na bázi dřeva
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Tvorba a výroba nábytku
9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
4 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Technologie potravin
 • Technologie potravin (Univerzitní centrum v Litvínově)
3 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Dřevařství, specializace: Zpracování dřeva
 • Forestry, specializace: Forest ecosystems protection and silviculture

a další 4 programy

7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmental Engineering
 • Krajinářství
 • Územní plánování
 • Územní technická a správní služba
 • Vodní hospodářství
5 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zemědělství
 • Zootechnika
5 programů

Agronomická fakulta

 • Agrobyznys
 • Fytotechnika
 • General Agriculture (EN)
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Provoz techniky
 • Technologie potravin
 • Všeobecné zemědělství
 • Zootechnika
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zahradnická fakulta

 • Floristická tvorba
 • Krajinářská architektura
 • Správa zeleně
 • Vinohradnictví a vinařství
 • Zahradní a krajinářské realizace
 • Zahradnictví
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
7 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.