3. lékařská fakulta vznikla v roce 1953 oddělením od 1. lékařské fakulty jako Lékařská fakulta hygienická. Roku 1990 byla přejmenována na 3. lékařskou fakultu, přičemž specializace na hygienu a prevenci byla opuštěna.

Studijní programy

Nabízí studium v programech Všeobecné lékařství, Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví (obory fyizioterapie, veřejné zdravotnictví, dentální hygienistka a všeobecná sestra). 

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění ve všech oblastech zdravotní péče ve státní i soukromé sféře.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší podle oboru.

Pro přijetí je třeba úspěšně složit přijímací zkoušku, která má formu písemného testu. Dle konkrétního oboru je nutno prokázat znalosti biologie, chemie, fyziky a somatologie. Na vybrané obory se spolu s testem konají i ústní pohovory.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci Erasmus - Lifelong Learning Programme mohou studenti strávit 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v témeř jakékoliv evropské zemi. Fakulta má uzavřeno řadu meziuniverzitních smluv s partnerskými univezitami i na ostatních světových kontinentech.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je rovněž možné získat i pracovní stáž po dobu 2-12 měsíců. Ta je zprostředkována na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektech jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy či fakultní nemocnice. Organizace IFMSA poskytuje výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Pravidelnými akcemi IFMSA jsou Smoke Free Party, Světový Den Diabetu, přednášky Lékařů bez hranic, MediCafé i mnoho dalšího. 

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.