O nás

3. lékařská fakulta vznikla v roce 1953 oddělením od 1. lékařské fakulty jako Lékařská fakulta hygienická. Roku 1990 byla přejmenována na 3. lékařskou fakultu, přičemž specializace na hygienu a prevenci byla opuštěna.

Výuku zajišťují ústavy, kliniky a katedry. Výuka a klinický výcvik se uskutečňují v prostorách budovy 3. lékařské fakulty, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v areálu Státního zdravotního ústavu, v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Psychiatrickém centru Praha – Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Studijní programy

Nabízí studium v bakalářských programech Nutriční terapie, Specializace ve zdravotnictví (obory Dentální hygienistka a Fyzioterapie) a Všeobecné ošetřovatelství, v navazujícím magisterském programu Intenzivní péče, v magisterském programu Všeobecné lékařství a v mnoha doktorských programech.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění ve všech oblastech zdravotní péče ve státní i soukromé sféře.

Kde nás najdeš

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Ruská 2411/87
100 00 Praha 10

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší podle oboru.

Pro přijetí je třeba úspěšně složit přijímací zkoušku, která má formu písemného testu. Dle konkrétního oboru je nutno prokázat znalosti biologie, chemie, fyziky a somatologie. Na vybrané obory se spolu s testem konají i ústní pohovory.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci Erasmus - Lifelong Learning Programme mohou studenti strávit 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v témeř jakékoliv evropské zemi. Fakulta má uzavřeno řadu meziuniverzitních smluv s partnerskými univezitami i na ostatních světových kontinentech.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je rovněž možné získat i pracovní stáž po dobu 2-12 měsíců. Ta je zprostředkována na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektech jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy či fakultní nemocnice. Organizace IFMSA poskytuje výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Pravidelnými akcemi IFMSA jsou Smoke Free Party, Světový Den Diabetu, přednášky Lékařů bez hranic, MediCafé i mnoho dalšího. 

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování. 

Kontakt

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Ruská 2411/87
100 00 Praha 10