1. lékařská fakulta byla v roce 1348 jednou ze čtyř zakládajících fakult celé Univerzity Karlovy. Fakulta je zapojena do velkých vědecko-výzkumných infrastruktur a mezinárodních programů, spolupracuje se zahraničními univerzitami po celém světě a s klinikami 5 pražských nemocnic.

Cílem 1. LF UK, kterou neformálně nazýváme Jednička, je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci. Máme pro to ty nejlepší předpoklady – kvalitní vyučující i dobré zázemí na klinikách a ústavech. Můžete u nás studovat všeobecné lékařství, zubní lékařství, ale také adiktologii, porodní asistenci, nutriční terapii, intenzivní péči, ergoterapii, fyzioterapii. Lze u nás studovat i všeobecné a zubní lékařství v angličtině. Už během studia se můžete věnovat kvalitní vědecké práci anebo vyjet na zahraniční stáže, třeba Erasmus+.

www.lf1.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Noví studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z fyziky, chemie, biologie.

U přijímacího řízení jsou zohledněny studijní výsledky na střední škole formou bonifikace za absolvování českého jazyka v plném rozsahu studia na střední škole a matematiky také v plném rozsahu studia na střední škole, ale navíc ještě při prospěchu výborně a velmi dobře.

Další část studentů Všeobecného a Zubního lékařství je každoročně přijata na základě výborných výsledků středoškolského studia bez přijímacích zkoušek.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Vše o studiu na 1. LF UK v časopise Jednička

Vše o studiu na 1. LF UK v časopise Jednička

1. lékařská fakulta vydala nové číslo časopisu Jednička. Hlavním tématem jsou specifika přijímacího řízení na 1. LF UK, detaily přijetí „bez přijímaček“, podrobné vysvětlení bonifikací za matematiku i za středoškolské olympiády z matematiky, fyziky, biologie a chemie, počty přijatých v předchozích letech a počty studentů na jednoho učitele. Dozvíte se také, proč se nebát anatomie, jak se na 1. LF UK vyučuje kardiovaskulární medicína a že věda je stejně zábavná jako hraní počítačových her. Přečtete si o stážích studentů 1. LF UK na Sicílii či v proslulé americké nemocnici Mayo Clinic v Rochesteru. Celé číslo časopisu Jednička je k dispozici na webu 1. LF UK ZDE. číst více

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

V sobotu 5. ledna 2019 Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří na 1. LF UK! Setkáte se s vedením 1. LF UK, získáte informace o fakultě, průběhu přijímacího řízení a oborech, které lze v akademickém roce 2019/2020 studovat. Potkáte se také s našimi studenty, kteří vám rádi odpoví na vaše dotazy. Posluchárny otevíráme již od 9.15 hodin. Po zahájení programu v 10.00 hodin bude přístup do poslucháren omezen. Na pokladně děkanátu (Kateřinská 32, 1. patro, č. dv. 2.079) si v tento den od 8.30 do 14.00 hodin (platba pouze v hotovosti) můžete zakoupit modelové otázky. Po skončení programu budete mít příležitost navštívit vybraná pracoviště 1. LF UK. Které obory u nás můžete studovat? Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Adiktologie, Fyzioterapie, Ergoterapie, Porodní asistentka, Nutriční terapie. Více na jdete na: https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Pořádáme přípravné kurzy, více se o nás dozvíte také na Dni otevřených dveří a každoroční akci Jednička na zkoušku, která je určena pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství přijaté bez přijímacích zkoušek. Nově také nabízíme interaktivní workshopy pro středoškoláky.

Již od prvního ročníku na naší fakultě probíhá výuka studentů v unikátním Centru lékařských simulací (SIM centrum) – sofistikované simulátory (figuríny řízené počítačem), které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla, dokonale propojují výuku praktických dovedností s teoretickými znalostmi na předem připravených klinických příkladech. Jsme hrdí na nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v ČR, výuka a stáže našich studentů probíhají na pěti pražských a desítkách regionálních nemocnic po celé ČR i na Slovensku. Nabízíme také rozsáhlé možnosti výjezdů do zahraničí a cca 400 volitelných předmětů.

Další informace pro uchazeče najdete zde.

Studium a stáže v zahraničí

Velká většina z Vás, studentů 1. lékařské fakulty, vyjede na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ na jednu z univerzit, s nimiž má fakulta v rámci programu uzavřenou mezi institucionální smlouvu o studentských výměnných pobytech. Prvním krokem, který jako zájemci o výjezd musíte udělat, je přihlásit se na fakultní konkurz (viz Jak na Erasmus). Uspějete-li v něm, budete fakultou nominováni na jednu z etablovaných partnerských univerzit pro program Erasmus+.

Podrobný postup naleznete ZDE.

Ubytování a koleje

Mezi mediky nejčastěji využívané patří kolej Švehlova, Jižní Město, Jednota a Kajetánka. Ubytování je ale možné i na jiných kolejích.

Více informací najdete ZDE.

Menza

V menzách Univerzity Karlovy se můžete stravovat po celý akademický rok. Většina z nich otvírá na začátku září a zavírá na konci června. 

Denně si vybíráte ze 4 možných hlavních jídel, jedno bývá obvykle bezmasé. Cena pro studenty se pohybuje kolem 50 korun.

Více informací najdete ZDE.