O nás

Fakulta strojního inženýrství připravuje technické pracovníky v bakalářských a navazujících magisterských studiích a odborníky-specialisty v doktorském studiu. Je zde možnost denního i kombinovaného studia. Fakulta rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na průmyslovou sféru a podporuje tak snahu garantovat technické vzdělání v Ústeckém kraji.

Studijní programy pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium

 • Řízení výroby PS/KS
 • Materiály a technologie v dopravě PS/KS
 • Energetika PS/KS
 • Konstrukce strojů a zařízení PS/KS

 

Navazující magisterské studium

 • Produktové inženýrství PS/KS
 • Materiály a technologie v dopravě PS/KS
 • Energetika PS/KS

 

Doktorské studium

 • Strojírenská technologie
Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr známek na maturitním vysvědčení. Pro přijetí je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich průměrů známek z maturitní zkoušky na střední škole. Uchazeči jsou přijímáni do naplnění maximálního počtu přijímaných uchazečů do studijních programů.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Produktové inženýrství se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby ve třech okruzích: Strojírenská technologie, Ekonomika a řízení výroby, Stroje a části strojů.

Pro studijní obor Materiály a technologie v dopravě se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenství, oboru Materiály a technologie v dopravě ve třech okruzích: Materiály pro dopravní prostředky, Technologie pro dopravní prostředky, Ekonomika a řízení jakosti.

Pro studijní obor Energetika se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - teplárenství ve třech okruzích: Materiály a technologie, Elektroenergetika a Tepelná technika.

Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu výsledky předchozího vysokoškolského studia. Test je ohodnocen maximálně 120 body.

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli při státní závěrečné zkoušce kteréhokoliv typu vysokoškolského studia včetně známky z obhajoby závěrečné práce průměru do 2 včetně. V tomto případě bude pro stanovení pořadí započítáno 120 bodů.

Kritériem pro přijetí uchazeče je počet bodů získaných při přijímací zkoušce. Uchazeč složí úspěšně přijímací zkoušku v případě, že v testu dosáhl minimálně 60 bodů.

Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základě počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších výsledků přijímací zkoušky, přičemž v případě dosažení shodného umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči.

Termíny pro podávání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy - odevzdání přihlášek: 

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do: 30. 4. 2021                               

Navazující magisterské studijní programy - přijímací zkoušky:

Termín přijímací zkoušky: 18. 6. 2021

Náhradní termín: 1.7. 2021

 • Elektronická přihláška: 500 Kč
 • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Erasmus+ Program

Základní informace

Mapa smluvních partnerů v rámci Erasmus+ programu

Další aktivity fakulty jsou:

 • Den kariéry FSI
 • Dny vědy a umění
 • Den otevřených dveří
 • Týden vědy a techniky
 • TECHDAYS
 • TECHNODAYS
 • Noc vědců
 • Gaudeamus
 • Sokrates II
 • Sportovní den rektora
 • Více o aktivitách fakulty naleznete zde

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem