O nás

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je jedinou fakultou s technickým zaměřením v Ústeckém a Karlovarském kraji

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je jediná technicky zaměřená fakulta v Ústeckém a Karlovarském kraji. Fakulta je budována jako špičková pedagogicko – vědecká instituce zamřená na komplexní vysokoškolské vzdělávání v širokém spektru studijních oborů od bakalářského až po doktorské. Soustřeďuje se na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, kovových materiálů, povrchových úprav, konstrukce strojů, průmyslového inženýrství, energetiky a podnikových procesů.

Fakulta organizuje každý rok prohlídky laboratoří, workshopy a exkurze nejen pro své studenty, ale i pro žáky středních škol s technickým zaměřením.  Dále spolupracuje s řadou firem v několika vědeckopedagogických oblastech. Je to zejména předmětem praxe, kdy se studenti seznamují s fungováním podniku a pod dozorem mentora řeší zadané úkoly potřebné pro jeho činnost. Tato spolupráce se často prohlubuje zadáváním závěrečných bakalářských a diplomových prací a řada absolventů se později stává zaměstnanci těchto firem.

Součástí vzdělávání jsou rovněž exkurze do výrobních podniků, kde studenti poznávají podmínky reálné výroby a současné technické a technologické trendy. Základním nástrojem spolupráce mezi fakultou a podniky je provoz vědecko-technického parku řešící výrobní problémy podniků. Výzkum na fakultě je koncipován převážně jako aplikovaný do oblasti vývoje nových hliníkových slitin a v současné době na nanopovlaky pro funkční strojní součásti, třískové obrábění celé řady materiálů a na problematiku kmitání a vibrací strojních součástí.

Studijní programy

Bakalářské studijní programy:

 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Materiálové vědy

Navazující studijní programy:

 • Strojírenská technologie
 • Materiálové vědy
 • Strojírenství
 • Energetika

Doktorský studijní program:

 • Strojírenská technologie
Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

I. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 31.3.2019
 • Bc. posouzení přihlášek: 24.6.2019
 • Ing. Přijímací zkoušky: 24.6.2019
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 27.6.2019

 II. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 26.8.2019
 • Bc. posouzení přihlášek: 2.9.2019
 • Ing. Přijímací zkoušky: 2.9.2019
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 9.9.2019

 

III. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 16.9.2019
 • Bc. posouzení přihlášek: 17.9.2019
 • Ing. Přijímací zkoušky: 20.9.2019
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 23.9.2019
 • Elektronická přihláška: 500 Kč
 • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Další aktivity fakulty jsou:

 • Den kariéry FSI,
 • Dny vědy a umění,
 • Den otevřených dveří,                                    
 • Týden vědy a techniky.
 • Více o aktivitách fakulty naleznete zde

 Den otevřených dveří: 30. 1. 2019

 

FB: www.facebook.com/Fakulta-strojn%C3%ADho-in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD-UJEP-203917857368/

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem