Fakulta výrobních technologií a managementu vznikla v roce 2006 z Ústavu techniky a řízení výroby.

Studijní programy

Neupřesněno vysokou školou

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou