Filozofická fakulta je jednou ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy. Počtem studentů jde o největší fakultu UK.

Studijní programy

Nabízí studium celé řady humanitních oborů, od filozofie, psychologie, filologických věd přes historické vědy až po kulturologii a uměnovědná studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nejrůznějších odborných i řídících pozicích ve státní a veřejné správě, v médiích, mezinárodních institucích, v oblasti školství a vzdělávání i v komerční sféře.

www.ff.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro jednotlivé obory se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je 1. kolo vždy písemná nebo talentová část a 2. kolo vždy ústní část. U některých oborů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. 

Předpokládá se základní úroveň standardních středoškolských znalostí a dovedností, zřetelný zájem o otázky řešené společenskými vědami, rámcový přehled o oboru a příbuzných vědních disciplínách. 

Přihlášky na bakalářské obory je možné podávat do 28. 2.

Přihlášky na navazující magisterské obory je možné podávat do 31. 3.

Dodatečné přijímací řízení na vybrané obory (deadline na přihlášky je 19. 8.).

 

Elektronická přihláška: 600 Kč (jednoobor, jedno- i dvouobor), 300 Kč (dvouobor)

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Možností jak vycestovat za studiem v rámci FF UK je celá řada. Studovat lze v rámci výměnného pobytu za pomoci meziuniverzitních smluv, na letní škole, kdy studium může být uhrazeno při získání stipendia či v rámci jednotlivých programů - např. Erasmus+ (možnost studovat v téměř jakékoliv evropské zemi po dobu 1 - 2 semestrů), CEEPUS (země střední a východní Evropy), Aktion (ČR - Rakousko) Norské fondy a fondy EHP (umožňují studijní pobyt na dobu 3-10 měsíců v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu) atp. FF UK má uzavřeno více než 180 smluv se zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

Studenti mohou rovněž vyjet na zahraniční stáž, např. v rámci programu Erasmus+ na 1-2 semestry či vycestovat jako dobrovolníci. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde

 Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.