Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy je nejmladší z fakultuniverzity. Nabízí moderní liberální studium filosofie, historie,společenských věd (antropologie, ekonomie, psychologie a sociologie), tvořivosti a jazyků v bakalářském, navazujícím magisterském adoktorském stupni (většinou v prezenční i kombinované formě) s důrazem na individuální průchod studiem neomezený hranicemi jednotlivých disciplín. Bakalářské studium umožňuje získat základy humanitních disciplín, v nichž si studenti mohou vybrat své vlastní zaměření. Schopnost nahlížet na svět z různých perspektiv a nepovažovat tu svoji za jedinou možnou a ochotu různé pohledy navzájem propojovat se fakulta snaží podržet i na stupni magisterském a doktorském.

www.fhs.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímací zkoušky se liší v závislosti na oboru.

Pro bakalářské studium se jedná o písemnou zkoušku, která spočívá v českém překladu cizojazyčného odborného textu (anglického, francouzského, nebo německého) a odpovědích v češtině na doplňující otázky k textu. Hodnotí se zejména smysluplnost, souvislost a odborná i stylová přiměřenost překladu. Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Přijímací zkouška na magisterské obory je taktéž písemná a skládá se z jazykové zkoušky (u některých programů) a oborového testu z požadované literatury (u všech programů).

Přihlášky na bakalářský a magisterský stupeň studie je možné podávat do 31. 3. 2019, na doktorské studium lze přihlášky podávat až do 30.4. 2019.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Připravte se na přijímačky

Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Den otevřených dveří na FHS UK

Den otevřených dveří na FHS UK

Den otevřených dveří je tradiční akcí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, na které jsou zájemcům o studium představeny základní informace o jednotlivých programech bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. číst více

Co se děje na fakultě

Co se děje na fakultě

Aktuální informace z fakulty se dozvíte právě zde číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Otevřená studia

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy nabízí středoškolákům a případným uchazečům o studium možnost navštěvovat zdarma už v průběhu studia na střední škole vybrané kurzy z filosofie, historie a společenských věd. Přijďte a nezávazně poznejte sami, jak vypadá studium u nás. Absolventi otevřeného kurzu dostanou osvědčení, v případě úspěšného absolvování kurzu si mohou studenti tento kurz po přijetí na naši fakultu nechat uznat jako splněný v rámci svých studijních výsledků.

Studium v zahraničí

Možností jak studovat v zahraničí je na FHS mnoho. Nejznámější je program Erasmus+, který umožňuje studovat 1-2 semestry v téměř všech zemích Evropy. Dále program CEEPUS, stipendijní výměnný program, umožňující studium v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studovat lze ale i mimo evropský kontinent, to zejména na základě meziuniverzitních dohod např. s Brazílií, Austrálií, Kanadou, USA aj.

Stáže v zahraničí

Zahraniční stáže na 1-2 semestry zprostředkovává rovněž řada programů. Erasmus+ poskytuje stáže v téměř všech evropských zemích, v rámci programu GFPS mohou studenti absolvovat stáž v Německu. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.