O nás

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK) a je tak nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání.

Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova
U Kříže 661/8
158 00 Praha 5 - Jinonice

Přihlášky a přijímačky

Termíny pro podávaní přihlášek:

Prodloužený termín u vybraných navazujících magisterských oborů: 18. 8. 2019

Přihlášky na magisterské programy v cizím jazyce: 31. 7. 2019

Bakalářské programy

Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě. Uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat do češtiny zadaný text – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit.

 • Studium humanitní vzdělanosti

Písemná zkouška spočívá v překladu cizojazyčného odborného textu a odpovědích na doplňující otázky k textu (uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; překládat a odpovídat lze česky nebo slovensky). Uchazeč může získat až 28 bodů (25 za překlad a po jednom bodu za každou otázku). Hodnotí se zejména smysluplnost, souvislost a odborná i stylová přiměřenost překladu. Hodnocení překladu se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.

Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

 • Liberal Arts and Humanities

Admission exam is comprised of a summary of an English academic text, to be written in English, and answering follow-up questions based on the text, in English. Assessment is based primarily on factual accuracy of the summary and the depiction of the main thought line of the text. Questions are intended to ascertain whether or not the applicant fully grasped the contents of the text. The applicant can get up to 18 points for the test: 9 points for the summary and 3 points for each of the three answers.

Duration of the exam is 3 hours.

Navazující magisterské programy

Přijímací zkoušky pro jednotlivé obory se liší.

 • Elektronická přihláška: 640 Kč
 • Papírová přihláška: 690 Kč

Připravte se na přijímačky

Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Doplňující informace

Fakulta humanitních studií nabízí studium

- 2 bakalářských oborů:

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal Arts and Humanities (výuka v AJ)

Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se tak především o filosofii, historii, psychologii, sociologii, sociální antropologii, jazyky či umění. Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v jedné z nich, které pak sledují ve své závěrečné bakalářské práci. Následně se mohou dále specializovat v navazujících magisterských programech, ať už na FHS, či jinde.

Počáteční seznámení se s více disciplínami dává studentům široký rozhled, aby byli schopni nahlížet na jednu problematiku mnoha různými náhledy a postupně je spojovat.

Liberal Arts and Humanities je bakalářský studijní program, který je vyučován v anglickém jazyce. Jeho cílem je, stejně jako u Studia humanitní vzdělanosti, poskytnout širokou míru rozhledu v humanitní a společenskovědní oblasti.

- 15 navazujících magisterských oborů:

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Evropské kulturní a duchovní dějiny
 • Dějiny moderní evropské kultury (od akademického roku 2019/2020)
 • Genderová studia
 • Gender Studies (výuka v AJ)
 • Historická sociologie 
 • Historical Sociology (výuka v AJ)
 • Německá a francouzská filosofie
 • Filosofie v kontextu humanitních věd (od akademického roku 2019/2020)
 • Deutsche und Französische Philosophie (výuka v NJ)
 • Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie  (výuka v NJ a FJ, program Erasmus Mundus)
 • Obecná antropologie - integrální studium člověka
 • Antropologická studia (od akademického roku 2019/2020)
 • Orální historie - soudobé dějiny
 • Oral History - Contemporary History (výuka v AJ)
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studia občanského sektoru

- 25 doktorských oborů

Kontakt

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova
U Kříže 661/8
158 00 Praha 5 - Jinonice