Bakalářské obory

NEWTON College je soukromá vysoká škola se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie, která se snaží být vždy o krok napřed a poskytnout svým studentům velký náskok před jejich vrstevníky. Od roku 2012 se již 4x stala nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v ČR!

U všech studijních profesních zaměření naleznete stejný základ – studium ekonomie, managementu a psychologie. Tuto kombinaci pokládají na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera. Studium je úzce propojeno s praxí a s projekty z reálného firemního prostředí, proto zde nečekejte žádné "bezduché biflování" faktů a definic bez pochopení podstaty věci.

Bakalářské studium na NEWTON College probíhá ve studijním programu "Ekonomika a management". Pro akademický rok 2018/19 pro vás připravujeme studium ve 3 režimech. NEWTON Standard – špičkový bakalářský obor zaměřený na podnikání a management akreditovaný MŠMT, NEWTON Business = NEWTON Standard + Profesní zaměření (specializační a výběrové předměty z dané branže). Exkluzivní formu studia naleznete v NEWTON Premium = NEWTON Business pod vedením významné osobnosti z řad velmi uznávaných odborníků + celá řada nadstandardních benefitů a služeb!

Kromě základní nabídky bakalářských oborů, NEWTON College nabízí také dva navazující magisterské obory Mezinárodní management a Management lidských zdrojů, které poskytuje ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě – Warsaw Management University. Zahájit zde můžete i jednoleté studium nejžádanější světové manažerské kvalifikace v podobě manažerského programu MBA.

www.newtoncollege.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je bezplatné a neověřují se při něm znalosti, ale motivace a předpoklady ke studiu zvoleného oboru. V Brně i v Praze probíhá ve vybraných termínech každý měsíc až do konce září. V případě naplnění maximální kapacity oboru vhodnými uchazeči je ukončeno dříve. Přijímací řízení lze absolvovat již před maturitou a maturitní vysvědčení doplnit až po úspěšném absolvování.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma
Papírová přihláška
Papírová přihláška: zdarma

Aktuality

Nejsilnější energií do procesu je emoce, respektive emoční vazba

Nejsilnější energií do procesu je emoce, respektive emoční vazba

Marian Jelínek: garant profesního zaměření Psychologie pro manažery na NEWTON College číst více

Marketing a Brand Management pod vedením Karla Novotného

Marketing a Brand Management pod vedením Karla Novotného

Karel „Mindless“ Novotný je marketingový expert, specialista na brand building. Patnáct let pracoval v celé řadě reklamních agentur a před časem oznámil vznik vlastní konzultační firmy Brand Family. číst více

Marek Vítek na NC

Marek Vítek na NC

Marek Vítek se stal garantem nového vysokoškolského profesního zaměření Podnikání a management v médiích na NEWTON Colllege. číst více

Digitální marketing na NC je něco, co tu dosud nebylo

Digitální marketing na NC je něco, co tu dosud nebylo

Jan Řezáč se stal garantem nově zakládaného vysokoškolského profesního zaměření Digitální marketing na NEWTON College. číst více

MUDr. Tomáš Fiala, MBA, se vrací na NC

MUDr. Tomáš Fiala, MBA, se vrací na NC

Proč jste se rozhodl spolupracovat s NEWTON College? Co pro vás tato škola znamená? číst více

Naši absolventi opět bodují ve FORBES 30 pod 30

Naši absolventi opět bodují ve FORBES 30 pod 30

Každý dvacátý nejtalentovanější Čech pod 30 let pochází z líhně NEWTON College. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Zobrazit další aktuality (5)

Doplňující informace

DENNÍ STUDIUM NA VŠ

NEWTON College – vysoká škola aplikovaného businessu v Brně a Praze poskytuje jako jediná vysoká škola v České republice víceúrovňové vzdělávání. Kromě studia akreditovaných vysokoškolských oborů a profesních zaměření nabízí nabízí svým studentům i široké veřejnosti možnost osobního a profesního rozvoje prostřednictvím manažerských výcviků, kurzů, rozšiřujících programů a individuální výuky u významných osobností z řad vyučujících např. u viceguvernéra České národní banky prof. Vladimíra Tomšíka. 

Titul + velmi cenné certifikáty = Váš velký konkurenční náskok

Během studia zde můžete absolvovat pracovní stáže, které jsou součástí všech studijních oborů a profesních zaměření či si vybrat některý z mnoha manažerských výcviků a obohatit své CV o Certifikát o absolvovaných praxích a Certifikáty o absolvování manažerských výcviků, které vám poskytnou velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

Ještě potřebujete pár důvodů, proč studovat na této škole? Podívejte se na NEWTON College pohledem studentů a absolventů.

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VŠ

Vedle denní formy studia poskytuje NEWTON College i studium kombinované (dříve dálkové) určené pro pracovně vytížené studenty.

Studium na NEWTON College je v kombinované formě zaměřeno na:

  • propojení teorie s praxí, tedy na okamžité efektivní využití teoretických poznatků;
  • řešení konkrétních firemních a profesních potřeb a problémů;
  • rozvoj manažerských znalostí a dovedností. 

Studium je:

  • určeno těm, kteří hledají kvalitní vzdělání, jímž rozvinou a obohatí stávající znalosti, manažerské schopnosti a dovednosti;
  • uskutečňováno interaktivní formou výuky;
  • časově přizpůsobeno možnostem pracujících studentů;
  • cenově srovnatelné např. s kvalitní jazykovou školou;
  • daňově uznatelným nákladem;
  • dobrou možností k navázání důležitých kontaktů na spolužáky z různých oborů a vytvoření základu budoucí pracovní či obchodní spolupráce. 

Více informací o kombinovaném studiu naleznete zde.