Medicína a farmacie

45 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Bioetika

a dalších 32 programů

35 programů

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 49 programů

52 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management zdravotnictví (online)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie

a dalších 11 programů

14 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza

a dalších 14 programů

17 programů

Vojenská lékařská fakulta

 • Doktorské studijní programy
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistence
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
4 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Rostlinolékařství
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program