Medicína a farmacie

45 škol a fakult

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 48 programů

51 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Bioetika

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta chemicko-technologická

 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management zdravotnictví (online)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie

a dalších 11 programů

14 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Epidemiologie
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče
4 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Rostlinolékařství
2 programy