Medicína a farmacie

37 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
5 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Dějiny lékařství
 • Dějiny lékařství (EN)

a dalších 35 programů

45 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Fyzioterapie
 • Radiologický asistent
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)
 • Zdravotní laborant
 • Zdravotnický záchranář
8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta chemicko-technologická

 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Zdravotní laborant
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva
3 programy

Lékařská fakulta

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • General Medicine
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgické obory
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Nutriční terapeut
 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

a dalších 10 programů

19 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních studií

 • Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
1 program

European Business School SE

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Nurse
 • Nutriční terapeut
 • Ošetřovatelství
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Rehabilitace
 • Všeobecná sestra

a další 3 programy

12 programů