Medicína a farmacie

18 škol a fakult

Pokecej s vybranou VŠ na online veletrhu od 26.1.2021. Získej vstupenku ZDARMA

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 25 programů

28 programů

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Bioethics (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (EN)
 • Bioethics (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 20 programů

23 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie

a dalších 9 programů

12 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Experimental Surgery (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 20 programů

23 programů

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
1 program