Medicína a farmacie

16 škol a fakult

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 20 programů

23 programů

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
 • Bioethics (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgické obory
 • Klinické neurovědy
 • Ošetřovatelství
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Biomedical Sciences (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Experimental Surgery

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Bioinformatics and Computational Biology (EN)
 • Bioinformatika a výpočetní biologie

a dalších 35 programů

38 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
1 program