Medicína a farmacie

26 škol a fakult

2. lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Radiologický asistent
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Zdravotní laborant
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika
 • Nursing (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Ošetřovatelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Dentální hygiena
 • Porordní asistence
 • Všeobecná sestra
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Lékařská fakulta

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 7 programů

10 programů

Lékařská fakulta

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologická asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
3 programy