Ostatní zdravotnické obory

28 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

a další 3 programy

6 programů

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Hygiene, Preventive Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA Management ve zdravotnictví
1 program

Lékařská fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
 • Intenzivní péče
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 9 programů

12 programů