Ostatní zdravotnické obory

28 škol a fakult

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
 • Zdravotnické záchranářství
3 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie
 • Porodní asistence

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Radiologie
 • Veřejné zdravotnictví
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program