Ostatní zdravotnické obory

30 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
1 program

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management zdravotnictví (online)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Radiologická asistence
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmakologie a toxikologie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
3 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Radiologie
 • Veřejné zdravotnictví
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Radiologická asistence
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech

a další 2 programy

5 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA Management ve zdravotnictví
1 program