Ostatní zdravotnické obory

23 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Dějiny lékařství

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Nutriční terapeut
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Nutriční terapeut
 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční specialista
 • Nutriční terapie

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Ortotik-protetik
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 3 programy

6 programů

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 4 programy

7 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Radiologie
 • Veřejné zdravotnictví
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta v Plzni

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologický asistent
 • Zdravotně-sociální pracovník
 • Zdravotnický záchranář
3 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Porodní asistentka
 • Radiologická asistence
 • Zdravotnický záchranář
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
4 programy

Lékařská fakulta

 • Sociální lékařství
 • Urologie
 • Veřejné zdravotnictví
3 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Zdravotní laborant
 • Zdravotnický záchranář
4 programy