Ostatní zdravotnické obory

24 škol a fakult

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Radiologická asistence
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Radiologie
 • Veřejné zdravotnictví
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie

a další 3 programy

6 programů

Lékařská fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
 • Intenzivní péče
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Nutriční terapie
3 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Radiologická asistence
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Zdravotně sociální péče
4 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Radiologická asistence
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
2 programy

Lékařská fakulta

 • Otorinolaryngologie
 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství

a další 3 programy

6 programů