Ostatní zdravotnické obory

21 škol a fakult

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Hygiene, Preventive Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA Management ve zdravotnictví
1 program

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Nutriční terapie
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
2 programy

Lékařská fakulta

 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství
 • Toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Porodní asistence
 • Zdravotnické záchranářství
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
3 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Veřejné zdravotnictví
2 programy