Ostatní zdravotnické obory

22 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Veřejné zdravotnictví
2 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmakologie a toxikologie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
2 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Radiologie
 • Veřejné zdravotnictví
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA Management ve zdravotnictví
1 program

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Nutriční terapie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
2 programy

Lékařská fakulta

 • Otorinolaryngologie
 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
1 program