Ostatní zdravotnické obory

24 škol a fakult

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Nutriční terapie
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

a další 3 programy

6 programů

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Hygiene, Preventive Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
3 programy

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
 • Intenzivní péče
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

a dalších 8 programů

11 programů

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Nutriční terapie
3 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Zdravotnické záchranářství
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
4 programy

Lékařská fakulta

 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství
 • Toxikologie
 • Urologie
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy