Ostatní zdravotnické obory

1 škola či fakulta

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • Civilní nouzová připravenost
  • Civilní nouzové plánování
  • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy