Ostatní zdravotnické obory

1 škola či fakulta

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • Civilní nouzová připravenost
  • Civilní nouzové plánování
  • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy