Ostatní zdravotnické obory

1 škola či fakulta

Co všechno můžeš studovat na ECON MUNI v Brně? Jaký program je ten pravý a jak se přihlásit? Odpovědi najdeš zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • Civilní nouzová připravenost
  • Civilní nouzové plánování
  • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy