Medicína a farmacie

30 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
5 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Dějiny lékařství
 • Dějiny lékařství (EN)

a dalších 28 programů

38 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
2 programy

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgické obory
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Nutriční terapeut
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii

a další 3 programy

11 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
1 program

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
2 programy

European Business School SE

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Rehabilitace
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně-sociální péče
 • Zdravotní laborant
6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)
 • Dermatovenerologie

a dalších 35 programů

40 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická a sociální technologie
 • Klinická farmacie
 • Zdravotní laborant
3 programy