Medicína a farmacie

29 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Bioethics (EN)

a dalších 38 programů

41 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 20 programů

23 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Farmakologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a další 4 programy

7 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Všeobecné ošetřovatelství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Chirurgické obory
 • Intenzivní péče
 • Klinické vědy

a dalších 8 programů

11 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie

a dalších 10 programů

13 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
1 program