Medicína a farmacie

27 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Optometrie

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Aplikovná fyzioterapie
 • Ergoterapie pro dospělé
 • Výživa dospělých a dětí
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Inženýrství pevných látek

a další 4 programy

7 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva
3 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
4 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Applied Physiotherapy (EN)
2 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a další 2 programy

5 programů