Medicína a farmacie

23 škol a fakult

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Civilní nouzové plánování
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Ergoterapie pro dospělé
 • Výživa dospělých a dětí
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Optometrie
 • Výživa dospělých a dětí
4 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Applied Physiotherapy (EN)
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Fyzioterapie
 • Physical Activity and Active Living (EN)
2 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a další 2 programy

5 programů