Medicína a farmacie

34 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

a dalších 43 programů

46 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování
 • Fyzioterapie

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Zdravotní laborant
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika
 • Nursing (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
 • Zdravotnický záchranář
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Dentální hygiena
 • Porordní asistence
 • Všeobecná sestra
3 programy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
3 programy

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie

a dalších 12 programů

15 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza

a dalších 14 programů

17 programů