Medicína a farmacie

37 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)
 • Dentální hygienistka
 • Dermatovenerologie

a dalších 47 programů

53 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Lékařská fyzika
 • Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická a sociální technologie
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická analýza (EN)
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická chemie (EN)
 • Farmaceutická technologie
 • Farmacie
 • Farmacie (EN)

a dalších 7 programů

15 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Fyzioterapie
 • Fyzioterapie (EN)
 • Ortotik-protetik
5 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Experimentální chirurgie
 • Experimentální chirurgie (EN)

a dalších 25 programů

33 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Dentální hygienistka
 • Experimentální chirurgie

a dalších 22 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Chirurgie

a dalších 23 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Dermatovenerologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 19 programů

25 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenská farmacie
 • Vojenské všeobecné lékařství
 • Vojenské zubní lékařství
 • Zdravotnický záchranář
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelství
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně-sociální pracovník
 • Zdravotnický záchranář
9 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelství
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
8 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Chirurgie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská farmakologie

a dalších 17 programů

25 programů

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmacie
 • Farmakognosie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacy
7 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Ortotik-protetik
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotní laborant
 • Zdravotnický záchranář
10 programů