Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena roku 1945 a je jednou ze tří fakult Univerzity Karlovy se sídlem mimo Prahu.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech všeobecné lékařství, ošetřovatelství a zubní lékařství.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče či farmaceutickém průmyslu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení má charakter písemných testů z biologie, chemie, fyziky a somatologie. Přijetí bez přijímací zkoušky na oborech všeobecné lékařství a a stomatologie je možné na základě dosavadních studijních výsledků a absolvování profilových předmětů.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat na některé z partnerských zahraničních univerzit po dobu 1 až 2 semestrů. Vycestovat na studijní pobyt lze např. i v rámci meziárodních dohod s jednotlivými zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti absolvovat pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců v řadě evropských zemí. Organizace IFMSA poskytuje výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Další možnost krátkodobé stáže ve výzkumném či medicínském středisku zajišťuje spolupráce s dvěma univerzitami na Taiwanu. Dlouholeté nadstandardní vztahy fakulty s prestižní MAYO Clinic v Rochesteru - USA svým rozsahem předčí všechny ostatní lékařské fakulty v ČR a pro několik studentů nabízí možnost účastnit se 3 měsíční stáže ve velmi prestižním výzkumném medicínském pracovišti.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí v Hradci Králové bydlení na 2 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.