O nás

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je jednou ze tří fakult UK se sídlem mimo Prahu.

Studijní programy

Nabízí studium v bakalářském programu Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra), v pětiletém magisterském programu Zubní lékařství a v šestiletém magisterském programu Všeobecné lékařství. Od akademického roku 1992/93 probíhá výuka v magisterských programech i v anglickém jazyce.

Doktroské studium k dosažení titulu Ph.D. probíhá ve 20 akreditovaných programech v prezenční i kombinované formě. Všechny programy jsou akreditovány se standardní dobou studia 4 roky. Některé studijní programy jsou nabízeny i pro studium v angličtině.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče či farmaceutickém průmyslu.

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova
Šimkova 870/13
500 03 Hradec Králové

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška proběhne pro všechny uchazeče/ky o program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie a chemie.

Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat na některé z partnerských zahraničních univerzit po dobu 1 až 2 semestrů. Vycestovat na studijní pobyt lze např. i v rámci meziárodních dohod s jednotlivými zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti absolvovat pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců v řadě evropských zemí. Organizace IFMSA poskytuje výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Další možnost krátkodobé stáže ve výzkumném či medicínském středisku zajišťuje spolupráce s dvěma univerzitami na Taiwanu. Dlouholeté nadstandardní vztahy fakulty s prestižní MAYO Clinic v Rochesteru - USA svým rozsahem předčí všechny ostatní lékařské fakulty v ČR a pro několik studentů nabízí možnost účastnit se 3 měsíční stáže ve velmi prestižním výzkumném medicínském pracovišti.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí v Hradci Králové bydlení na 2 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování. 

Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova
Šimkova 870/13
500 03 Hradec Králové