Maturitní otázky

Základy planetární geografie

1. Vesmír a naše galaxie 2. Sluneční soustava Vesmír a naše Galaxie Vesmír = soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí, různé teorie o jeho vzniku náboženská teorie – Vesmír stvořen Bohem (bohy, …) teorie Velkého třesku – během relativně krátké doby se na malém místě ve Vesmíru shromáždilo velké množství energie a jejíž hustota …

číst více

Komparativní pedagogika

-        Komparace = srovnání -        Komparační bývá v pedagogice někdy nahrazena pojmy, jako je srovnávací, nebo mezinárodní Komparační pedagogika -        termín od 19. století, ale dodnes bez definice -        samostatná disciplína -        pedagogická věda zkoumající pedagogické jevy a srovnává jejich shody a rozdíly ve dvou zemích, oblastech, …

číst více

Výchovné styly, vliv médií, brainwashing

Názory na výchovu v minulosti názor na dítě z pohledu behavioristů = dítě se rodí jako TABULA RASA – nepopsaná deska a výchovným působením z něj jde udělat cokoliv, hl. role byla připisována VÝCHOVA Watson: dejte mi tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého udělám specialistu, jakého vhodně zvolím současný názor: dřívější názor je překonán, …

číst více

Pedagogická diagnostika

Pedagogická diagnostika a její význam 1.     Diagnóza – výsledek zkoumání, aktuální stav (nemoc, poruchy vnímání) 2.    Diagnostikování – je to proces zjišťování aktuálního stavu - určujeme diagnózu 3.     Diagnostika – z pojmem se setkáváme v mnoha disciplínách (lékařství, psychologie, pedagogika, technické obory) 4.     Pedagogická diagnostika – nejedná se o jednorázovou, ale dlouhodobou náležitostí   Složky pedagogické diagnostiky …

číst více

Významné osobnosti v dějinách pedagogiky

Jean Jacques Rousseau život: -        po porodu umírá matka -        vychováván v Ženevě -        měl 4 děti -        děti umístil do nalezince pedagogické názory: -        požaduje výchovu přirozenou a svobodnou pouze pro děti vyšších vrstev -        odmítá tresty …

číst více

Úvod do pedagogické psychologie

Zamyslete se: Čím se zabývá pedagogika? Čím se zabývá psychologie? Čím se asi zabývá pedagogická psychologie? „Studium rozvoje osobnosti v podmínkách záměrného, cílevědomého učení a hledání optimálních podmínek tohoto rozvoje ve výchovně vzdělávacím procesu.“ Osladilová Dvojí chápání předmětu pedagogické psychologie - užší chápání – zkoumání vlivu výchovně vzdělávacího procesu na psychické změny objektu učení (žáka) - …

číst více

Dějiny pedagogiky

Pravěk -        na výchově se podíleli všichni dospělí, nejen rodiče dítěte -        významné postavení žen ve společnosti Infanticida = usmrcování a opouštění dětí v tomto období nebylo ničím výjimečným. Důvodem usmrcení mohlo být to, že dítě bylo bráno jak další „hladový krk“, pohlaví, oběť bohům, nebo když se děti …

číst více

Stres, syndrom vyhoření a duševní hygiena

STRES stres = fyzická a duševní reakce na zátěž stresor = okolnost vyvolávající stres 2 druhy stresu: - eustres = pozitivní stres, který nás nabudí (narození dítěte, maturita, svatba) - distres = negativní a dlouhotrvající stres (problémy v rodině, ve vztahu, v práci) Fáze stresové reakce: 1.     Poplachová reakce = vyšší tep, zrychlený dech, napětí, husí kůže, …

číst více

Speciální pedagogika

Vývoj speciální pedagogiky speciální pedagogika prošla složitým vývojem tak, jako vztah k handicapovaným handicapovaní byli dříve označováni jako idioti, blbečci, debilové apod. a bylo k nim přistupováno jako k odlišným Jako zvláštní obor vznikla speciální pedagogika ve 2. polovině 20. století, během let se ale měnil i její název – léčebná pedagogika, nápravná pedagogika 1957 – speciální pedagogika. …

číst více

Charakteristika školního věku, adolescence, dospělosti a stáří

 Nástup do školy a mladší školní věk (od nástupu do školy cca po celý 1. stupeň ZŠ) klidné období bez dramatických vývojových změn!!! nástup do školy v 6 – 7 letech, velká změna!!! Důležité je dítě připravit (pozitivní vyprávění, rozvoj dovedností) odklad školní docházky i předčasný nástup do školy musí posoudit a doporučit psycholog odloučení od …

číst více