VELKÝ PŘEHLED: Březnové termíny podání přihlášek na VŠ

25. 3. 2019 | Pro uchazeče na VŠ

PrihlaskaVS

Je tu jaro a s ním pokračuje přihlášková horečka. Aby vám žádný termín neutekl, připravili jsme pro vás kompletní přehled rozdělený podle škol. Protože poslat ve správném čase přihlášku je první krok k úspěšnému přijetí na VŠ! Připravte si diáře a pokračujte ve čtení!

29.03.2019

AKADEMIE STING, o.p.s. (3 obory)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií (4 obory)

 

30.03.2019

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (8 oborů)

Fakulta umění a architektury (5 oborů)

 

31.03.2019

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (21 oborů)

Fakulta lesnická a dřevařská (5 oborů)

Fakulta tropického zemědělství (2 obory)

Fakulta životního prostředí (6 oborů)

Institut vzdělávání a poradenství (3 obory)

Provozně ekonomická fakulta (6 oborů)

Technická fakulta (7 oborů)

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta dopravní (6 oborů)

Fakulta elektrotechnická (8 oborů)

Fakulta informačních technologií (6 oborů)

Fakulta stavební (3 obory)

Fakulta strojní (6 oborů)

Masarykův ústav vyšších studií (3 obory)

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta rybářství a ochrany vod (2 obory)

Přírodovědecká fakulta (14 oborů)

Teologická fakulta (5 oborů)

Zdravotně sociální fakulta (10 oborů)

Zemědělská fakulta (9 oborů)

 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Agronomická fakulta (11 oborů)

Lesnická a dřevařská fakulta (8 oborů)

Zahradnická fakulta (7 oborů)

 

PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ, s.r.o. (1 obor)

 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Fakulta veřejných politik v Opavě (5 oborů)

Matematický ústav v Opavě (4 obory)

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta (3 obory)

Fakulta strojní (1 obor)

Fakulta textilní (4 obory)

 

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Fakulta informatiky a managementu (4 obory)

Filozofická fakulta (12 oborů)

Pedagogická fakulta (32 oborů)

Přírodovědecká fakulta (14 oborů)

 

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. (20 oborů)

 

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická (3 obory)

Fakulta strojního inženýrství (4 obory)

Filozofická fakulta (35 oborů)

Pedagogická fakulta (15 oborů)

Přírodovědecká fakulta (13 oborů)

 

UNIVERZITA KARLOVA

Evangelická teologická fakulta (3 obory)

Fakulta humanitních studií (1 obor)

Fakulta sociálních věd (7 oborů)

Katolická teologická fakulta (4 obory)

Matematicko-fyzikální fakulta UK (9 oborů)

 

UNIVERZITA OBRANY

Fakulta vojenského leadershipu (1 obor)

Fakulta vojenských technologií (9 oborů)

 

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta ekonomicko-správní (9 oborů)

Fakulta elektrotechniky a informatiky (4 obory)

Fakulta filozofická (15 oborů)

Fakulta chemicko-technologická (12 oborů)

 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Fakulta aplikované informatiky (5 oborů)

Fakulta humanitních studií (9 oborů)

Fakulta managementu a ekonomiky (4 obory)

Fakulta multimediálních komunikací (5 oborů)

Fakulta technologická (10 oborů)

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Ekonomická fakulta (9 oborů)

Fakulta bezpečnostního inženýrství (4 obory)

Fakulta elektrotechniky a informatiky (13 oborů)

Fakulta materiálově-technologická (22 oborů)

Fakulta stavební (8 oborů)

Fakulta strojní (27 oborů)

Hornicko-geologická fakulta (10 oborů)

Univerzitní studijní programy (3 obory)

 

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. (2 OBORY)

 

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta chemické technologie (7 oborů)

Fakulta chemicko-inženýrská (5 oborů)

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (3 obory)

Fakulta technologie ochrany prostředí (3 obory)

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (54 oborů)

Fakulta chemická (5 oborů)

Fakulta informačních technologií (1 obor)

Fakulta podnikatelská (4 obory)

Fakulta stavební (7 oborů)

Fakulta strojního inženýrství (13 oborů)

 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd (15 oborů)

Fakulta ekonomická (5 oborů)

Fakulta filozofická (10 oborů)

Fakulta pedagogická (18 oborů)

Fakulta právnická (2 obory)

Fakulta zdravotnických studií (9 oborů)