O nás

Neupřesněno vysokou školou

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Karlova

Ovocný trh 3-5
116 36 Praha 1

Fakulty

Fakulta sociálních věd

 • Balkan, Eurasian and Central European Studies
 • Bezpečnostní studia
 • Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien
 • Economics and Finance
 • Ekonomie a finance
 • Ekonomie a finance (EN)

a dalších 30 programů

36 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 84 programů

90 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 25 programů

31 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomedicínská informatika

a dalších 38 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 96 programů

104 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie
 • Evangelická teologie (EN)
 • Historická teologie a teologie náboženství
 • Historická teologie a teologie náboženství (EN)

a dalších 7 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)
 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk (dvouoborové)
 • Anglický jazyk (EN)
 • Anglický jazyk (EN) (dvouoborové)

a dalších 182 programů

188 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
6 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická chemie
 • Bioanalytická chemie (EN)
 • Bioorganická chemie
 • Bioorganická chemie (EN)
 • Farmaceutická a sociální technologie
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická analýza (EN)
 • Farmaceutická chemie

a dalších 12 programů

20 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Fyzioterapie
 • Fyzioterapie (EN)
 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
 • Management tělesné výchovy a sportu

a dalších 7 programů

15 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie - Filozofie
 • Husitská teologie - Judaistika
 • Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Husitská teologie - Religionistika

a dalších 18 programů

23 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)

a dalších 26 programů

34 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Dentální hygienistka

a dalších 25 programů

34 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Chirurgie

a dalších 22 programů

29 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Dermatovenerologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 20 programů

26 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 138 programů

140 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Evropské právo (EN)
 • Finanční právo a finanční věda
 • International Master of Laws
 • Law and Jurisprudence
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní právo (EN)
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

a dalších 11 programů

19 programů

Přihlášky a přijímačky

Kontakt

Univerzita Karlova

Ovocný trh 3-5
116 36 Praha 1