O nás

Přidejte se k nám a studujte na největší a nejprestižnější univerzitě v České republice. Patříme mezi 2 % nejlepších univerzit na světě, v rámci mezinárodní spolupráce jsou našimi partnery špičkové univerzity z celého světa.

Své studium si u nás doslova ušijete na míru, vybrat si můžete z celkem 830 studijních programů. Univerzita Karlova má 17 fakult, 14 v Praze, dvě v Hradci králové a jednu v Plzni.

Zapojit se u nás můžete do excelentní vědy a výzkumu, nabízíme spoustu možností studia v zahraničí, nabídneme vám řadu kulturních, sportovních a společenských akcí, které organizujeme.

Jsme hrdí, že u nás studuje přes 48 tisíc studentů, z toho přes 9 tisíc ze zahraničí.

Těšíme se na Vás na Univerzitě Karlově.

Proč je UK vaše správná volba

 • O nás se můžete opřít. Jsme celosvětově uznávaná nejstarší univerzita ve střední Evropě s nejlepším mezinárodním hodnocením v ČR.
 • Oceníme vaši individualitu. Tomu jsme přizpůsobili přijímací řízení na jednotlivé obory.
 • Studujte přesně to, co vás zajímá. Na 17 našich fakultách v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízíme nejširší škálu programů v ČR.
 • Buďte při tom, když se dělá věda. Jako univerzita výzkumného typu se kromě klasické výuky zaměřujeme na intenzivní vědecký výzkum.
 • Získejte zkušenosti a kontakty v zahraničí. Díky rozsáhlé síti mezinárodních partnerských univerzit nabízíme možnost zahraničních studijních výjezdů a pobytů.
 • Staňte se součástí unikátních spojení těch nejlepších univerzit. Jsme součástí Evropské univerzitní aliance (4EU+), kterou spolu s námi tvoří dalších 5 špičkových univerzit: Universität Hedelberg, Sorbonne Université, University of Warsaw, University of Copenhagen a The University of Milan.
 • Na našich studentech nám záleží. K dispozici jsou koleje a menzy, ale i univerzitní či fakultní poradny, kde vám zdarma školení odborníci pomohou v různých životních situacích.
Web

Kde nás najdeš

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Fakulty

Fakulta sociálních věd

 • Area Studies (EN)
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

a dalších 44 programů

47 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Artificial Intelligence

a dalších 88 programů

91 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)

a dalších 25 programů

28 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika

a dalších 44 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 105 programů

108 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 175 programů

178 programů

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 27 programů

30 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Bioanalytické metody

a dalších 20 programů

23 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury

a další 3 programy

6 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Coach (EN)
 • Fitness Coach (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 34 programů

37 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 26 programů

29 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 25 programů

28 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 141 programů

144 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Finanční právo a finanční věda
 • International Master of Laws

a dalších 13 programů

16 programů

Přihlášky a přijímačky

Univerzita Karlova nabízí 830 studijních programů, z toho 156 je vyučováno v cizím jazyce. Nejvíce studijních programů je zaměřeno na zdravotní a sociální péči a péči o příznivé životní podmínky, dále jsou hojně zastoupeny studijní programy zaměřené na umění a humanitní vědy a přírodní vědy, matematiku a statistiku. Máme 17 fakult ve třech městech České republiky – Praze, Plzni a Hradci Králové.

Aktuality

Doplňující informace

Studium a praxe v zahraničí

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.

Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus+, výměnné pobyty v rámci meziuniverzitníchfakultních dohod a Fond mobility Univerzity Karlovy.

V roce 2019 mohli studenti UK v rámci programů Erasmus a Erasmus+ vyjet studovat do 53 zemí.

Koleje a menzy

Univerzita Karlova nabízí bydlení na celkem 18 kolejích v Praze, Plzni, Hradci Králové a Brandýse nad Labem. Studentům je k dispozici také 9 menz, 5 výdejen jídla a 3 bufety.

Speciální potřeby uchazečů a studentů

Univerzita Karlova poskytuje nezbytnou podporu studentkám/studentůmuchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami. Jedná se o osoby se:

 • zrakovým postižením,
 • sluchovým postižením,
 • pohybovým postižením,
 • specifickými poruchami učení,
 • poruchou autistického spektra,
 • jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění).

Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory.

Kultura a sport

Vzdělávání, kulturu, společenskou angažovanost a umění spojuje Kampus Hybernská. Projekt Univerzity Karlovy a Magistrátu hl. m. Prahy vrací život do centra města a realizuje tzv. třetí roli univerzity.

Studenti mají k dispozici řadu sportovišť a dalších zajímavých míst k setkávání a trávení volného času. Prostorová rozptýlenost bádání a výuky znesnadňuje život celé univerzity jako jednolité akademické obce. A aktivity volného času mají vítaný potenciál tento handicap přemosťovat. Od společných sportovních zájmů přes kulturní aktivity až po společné prožívání duchovních hodnot jde o zájmy, které univerzitu spojují bez ohledu na fakultní či oborovou příslušnost. Navíc podporují schopnosti a vlastnosti, které jsou pro univerzitu důležité, jako nasazení pro společnou věc, věrnost závazkům a kolegiální vztahy.

Studentské spolky

Studenti Univerzity Karlovy se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na UK fungují sdružení jednak celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), jednak fakultní, která však často vítají i členy z jiných fakult.

Klub Alumni UK

Zajímá nás, kam povedou vaše kroky po ukončení studia. Zůstaňte s námi v kontaktu a staňte se členy celouniverzitního Klubu Alumni UK i vy anebo o této možnosti řekněte i svým přátelům a známým z řad absolventů UK. Pro členy Klubu připravujeme společenské, kulturní a vzdělávací akce a nabízíme také řadu výhod a slev u externích partnerů

Kontakt

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Partneři