Univerzita Karlova byla založena roku 1348. Patří k nejstarším univerzitám na světě. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR. Nabízí studium ve více než šesti stech studijních oborech pokrývajících široké spektrum disciplín (od lékařských věd a přírodních věd přes společenské a humanitní vědy až po teologická studia, včetně studia učitelství).

TIP

Fakulta sociálních věd

Praha 1 | testy

Obory: Balkan, Eurasian and Central European Studies  Bezpečnostní studia  Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien  Economics and Finance  Ekonomie a finance  Ekonomie a finance (EN)   a dalších 30 oborů

Fakulta sociálních věd
TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Aplikovaná fyzika  Astronomie a astrofyzika  Biofyzika a chemická fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika   a dalších 84 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta
TIP

Fakulta humanitních studií

Praha 5 - Jinonice

Obory: Antropologická studia  Aplikovaná etika  Aplikovaná etika (EN)  Dějiny moderní evropské kultury  Elektronická kultura a sémiotika  Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Filosofie v kontextu humanitních věd   a dalších 26 oborů

TIP

1. lékařská fakulta

Praha 2

Obory: Adiktologie  Adiktologie (EN)  Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomedicínská informatika   a dalších 38 oborů

1. lékařská fakulta
TIP

Přírodovědecká fakulta

Praha 2

Obory: Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Antropologie a genetika člověka  Antropologie a genetika člověka (EN)   a dalších 96 oborů

Přírodovědecká fakulta
TIP

Evangelická teologická fakulta

Praha 1

Obory: Biblická teologie  Biblická teologie (EN)  Evangelická teologie  Evangelická teologie (EN)  Historická teologie a teologie náboženství  Historická teologie a teologie náboženství (EN)   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Praha 1

Obory: Andragogika a personální řízení  Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)  Anglický jazyk  Anglický jazyk (dvouoborové)  Anglický jazyk (EN)  Anglický jazyk (EN) (dvouoborové)   a dalších 182 oborů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hradec Králové | testy

Obory: Bioanalytická chemie  Bioanalytická chemie (EN)  Bioorganická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Farmaceutická a sociální technologie  Farmaceutická analýza  Farmaceutická analýza (EN)  Farmaceutická chemie   a dalších 12 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Praha 6-Veleslavín

Obory: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Fyzioterapie  Fyzioterapie (EN)  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Management tělesné výchovy a sportu   a dalších 7 oborů

Husitská teologická fakulta

Praha 4

Obory: Husitská teologie  Husitská teologie - Filozofie  Husitská teologie - Judaistika  Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Husitská teologie - Religionistika   a dalších 18 oborů

Katolická teologická fakulta

Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění  Katolická teologie  Teologické nauky

2. lékařská fakulta

Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)   a dalších 26 oborů

3. lékařská fakulta

Praha 10

Obory: Antropologie  Antropologie (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Dentální hygienistka   a dalších 25 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Hradec Králové

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Fyziologie a patologická fyziologie  Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Gynekologie a porodnictví  Hygiena, preventivní lékařství  Chirurgie   a dalších 22 oborů

Lékařská fakulta v Plzni

Plzeň 3

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Dermatovenerologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Gynekologie a porodnictví   a dalších 20 oborů

Pedagogická fakulta

Praha 1

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 138 oborů

Právnická fakulta

Praha 1 | testy

Obory: Evropské právo  Evropské právo (EN)  Finanční právo a finanční věda  International Master of Laws  Law and Jurisprudence  Mezinárodní právo  Mezinárodní právo (EN)  Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu   a dalších 11 oborů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult. Některé fakulty zohledňují výsledky Národních srovnávacích zkoušek.

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více