O nás

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a řadí se tak mezi nejstarší světové univerzity.

Kde nás najdeš

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Fakulty

Fakulta sociálních věd

 • Area Studies (EN)
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Bezpečnostní studia

a dalších 31 programů

34 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 91 programů

94 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika

a dalších 46 programů

49 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 105 programů

108 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

a dalších 192 programů

195 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury

a další 3 programy

6 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (DE)
 • Biblická teologie (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganická chemie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 34 programů

37 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 32 programů

35 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 25 programů

28 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 141 programů

144 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Finanční právo a finanční věda
 • International Master of Laws

a dalších 13 programů

16 programů

Přihlášky a přijímačky

Forma a obsah přijímacího řízení se liší dle fakulty a studijního programu či oboru.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají přímo na fakultu, která uskutečňuje jimi vybraný program. Spolu s podáním přihlášky je vyžadován doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

V případě, že se uchazeč v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty hlásí ke studiu více studijních programů (oborů), je třeba, aby si podal na každý takový program (obor) samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek, není-li fakultou stanoveno jinak.

Aktuální informace o přijímacím řízení podává studijní oddělení příslušné fakulty. Informace o studiu i o přijímacím řízení dále poskytuje Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy (110 00 Praha 1, Celetná 13, tel.: 224 491 850, e-mail ipsc@ruk.cuni.cz , stránky www.ipsc.cuni.cz).

Kontakt

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1