O nás

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a řadí se tak mezi nejstarší světové univerzity.

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Fakulty

Fakulta sociálních věd

 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Bezpečnostní studia
 • Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien
 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomický výzkum
 • Ekonomie a ekonometrie
 • Ekonomie a finance

a dalších 30 programů

37 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 88 programů

94 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Aplikovaná etika
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 26 programů

32 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomedicínská informatika

a dalších 40 programů

49 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 100 programů

108 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (DE)
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie
 • Evangelická teologie (EN)
 • Filozofie náboženství
 • Filozofie náboženství (DE)
 • Filozofie náboženství (EN)
 • Historická a systematická teologie

a dalších 10 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Anglistika - amerikanistika
 • Anglofonní literatury a kultury
 • Anglophone Literatures and Cultures (EN)

a dalších 184 programů

190 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
6 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganická chemie
 • Bioorganická chemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická analýza (EN)
 • Farmaceutická chemie

a dalších 14 programů

22 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Coach (EN)
 • Fitness Coach (EN)
 • Fyzioterapie
 • Fyzioterapie (EN)
 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
 • Kondiční trenér

a dalších 9 programů

19 programů

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (dvouoborové)
 • Husitská teologie (EN)
 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Judaistika
 • Judaistika (dvouoborové)
 • Judaistika (EN)

a dalších 7 programů

15 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)

a dalších 29 programů

37 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Dentální hygienistka

a dalších 26 programů

35 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Chirurgie

a dalších 23 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Dermatovenerologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 19 programů

26 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 138 programů

140 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Evropské právo (EN)
 • Finanční právo a finanční věda
 • International Master of Laws
 • Law and Jurisprudence
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní právo (EN)
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

a dalších 11 programů

19 programů

Přihlášky a přijímačky

Forma a obsah přijímacího řízení se liší dle fakulty a studijního programu či oboru.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají přímo na fakultu, která uskutečňuje jimi vybraný program. Spolu s podáním přihlášky je vyžadován doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

V případě, že se uchazeč v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty hlásí ke studiu více studijních programů (oborů), je třeba, aby si podal na každý takový program (obor) samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek, není-li fakultou stanoveno jinak.

Aktuální informace o přijímacím řízení podává studijní oddělení příslušné fakulty. Informace o studiu i o přijímacím řízení dále poskytuje Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy (110 00 Praha 1, Celetná 13, tel.: 224 491 850, e-mail ipsc@ruk.cuni.cz , stránky www.ipsc.cuni.cz).

Kontakt

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1