Dny otevřených dveří - leden 2020

1. 1. 2020 | Aktuality

146722-OTNKWG-9841Silvestrovské oslavy jsou již za námi a nový rok 2020 je tu. Podívejte se na náš přehled, které univerzity můžete navštívit hned v lednu.

7. 1. 2020

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 

8. 1. 2020

CEVRO Institut, z.ú.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Vysoká škola podnikání a práva

 

9. 1. 2020

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

 

10. 1. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta

Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování

Vysoká škola ekonomická v Praze – Národohospodářská fakulta

 

 

11. 1. 2020

Policejní akademie České republiky v Praze

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví

 

14. 1. 2020

Ambis.Vysoká škola.

 

15. 1. 2020

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

 

16. 1. 2020

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

University of New York in Prague

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd

Univerzita obrany – Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany – Fakulta vojenských technologií

Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta podnikatelská

 

17. 1. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky

 

18. 1. 2020

Akademie výtvarných umění v Praze

Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

 

20. 1. 2020

Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita – Právnická fakulta

 

21. 1. 2020

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd

Vysoká škola ekonomie a managementu

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

 

22. 1. 2020

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Vysoká škola podnikání a práva

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií

 

23. 1. 2020

Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií

NEWTON College, a. s.

Vysoká škola kreativní komunikace

 

24. 1. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Ostravská univerzita

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická (Cheb)

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická

 

25. 1. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze

Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

27. 1. 2020

ART & DESIGN INSTITUT

České vysoké učení technické – Fakulta dopravní (Děčín)

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (Děčín)

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Univerzita Karlova – Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

 

28. 1. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (Praha)

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická

 

29. 1. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav v Opavě

Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta managementu

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně – Ústav soudního inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

 

30. 1. 2020

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní

 

31. 1. 2020

České vysoké učení technické – Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologií

Další články k tématu