O nás

CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií. Na českém vysokoškolském trhu působí více než deset let. Škola nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místy výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy a pobočkou v centru Českého Krumlova.

Studijní programy

CEVRO Institut nabízí bakalářské, magisterské i postgraduální programy, z nichž mnohé jinde nenajdete. Mezi přednášejícími jsou špičky ve svých oborech – přední profesoři, experti z praxe, autoři řady publikací, soudci, úspěšní advokáti. Studiem získáte kvalitní vědomosti, schopnosti i skvělé kontakty. V rámci studia můžete absolvovat pracovní stáže v českých či zahraničních firmách i veřejných institucích. Vysoká škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami po celém světě (zahraniční studijní stáže, exkluzivní přednášející, studijní programy v angličtině). Kvalitní vzdělání je zde na prvním místě. Studijní obory můžete studovat v prezenční i kombinované formě při zaměstnání.

Uplatnění

Absolventi vysoké školy nachází své místo v zahraničních i českých firmách, advokátních kancelářích, médiích na ministerstvech, státních úřadech, samosprávách a v diplomacii. Mnozí z nich zastávají významné pozice nebo úspěšně podnikají. Absolventi se ke škole veřejně hlásí nejen na webové stránce školy.

www.facebook.com/CEVROInstitut.cz

www.instagram.com/cevro_institut

Web

Kde nás najdeš

CEVRO Institut, z.ú.

Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá dvěma formami, uchazeč o studium si sám vybere formu přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může mít formu buď písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio, nebo ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru.

Termínů pro podání přihlášky ke studiu je více. Více informací naleznete zde.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč
  • Papírová přihláška: 400 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Erasmus

V rámci Erasmu mohou studenti strávit část svých studií na některé z partnerských univerzit, konkrétně se jedná o následující země: Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko a Turecko.

Na týden vysokoškolákem

Oblíbený vzdělávací projekt, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní poznat na týden život studenta vysoké školy. Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou najít nové přátele s podobnými zájmy.