O nás

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízenav roce 1918. V současné době má tři fakulty, a to Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutickou fakultu.

Veterinární a farmaceuti cká univerzita Brno je jedinou univerzitou v České republice zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii a jedna ze dvou zaměřených na farmacii. Je lokalizována v městské části Brno - Královo Pole a umístěna v jedinečném kampusu, ve kterém jsou soustředěna všechna výuková a výzkumná zařízení univerzity.

FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Fakulta veterinárního lékařství uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména na klinickou veterinární medicínu. Na Fakultě veterinárního lékařství probíhá výuka v rámci magisterského studijního programu Veterinární lékařství vyučovaného v českém i anglickém jazyce.

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Fakulta veterinární hygieny a ekologie uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména na veterinární hygienu a bezpečnost a kvalitu potravin. Bakalářské studium se uskutečňuje v rámci bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém i anglickém jazyce. Navazující magisterské studium se uskutečňuje v rámci navazujícího studijního programuv oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém i anglickém jazyce. Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie v českém i anglickém jazyce.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Farmaceutická fakulta uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména na humánní a veterinární farmacii. Farmaceutická fakulta umožňuje magisterské studium, které se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Farmacie v českémi anglickém jazyce.

Web

Kde nás najdeš

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1946/1
612 42 Brno

Fakulty

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmacie
 • Farmakognosie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacy
7 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Hygiena a technologie potravin
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

a dalších 14 programů

19 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases
 • Dogs and Cats Diseases
 • Fyziologie a farmakologie
 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Choroby koní
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček

a dalších 13 programů

21 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší v závislosti na zvolené fakultě. V případě Fakulty veterinární hygieny a ekologie mohou být uchazeči o bakalářské studium přijati bez přijímacích zkoušek.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

STUDIUM NA UNIVERZITĚ

Výuka na univerzitě je organizována na principu kreditního systém (ECTS - European Credit Transfer System). Uskutečňuje se formou přednášek, seminářů, praktických cvičení, laboratorních cvičení, formou výuky na klinikách,v masné, rybí a mlékárenské dílně, fakultní lékárně, ve specializovaných laboratořích, dále formou praktické výuky na školním zemědělském statku, v podnicích a v praxi, formou stáží na ústavech a klinikách univerzity a formou stáží u veterinárních lékařů, u veterinárních organizací, v lékárnách a dalších institucích, umožňujících získání praktické dovednosti studentů ve studovaných oborech.

UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ

Součástí péče o studenty je zajištění ubytování studentům na kolejích. Univerzita má vlastní Kaunicovy studentské koleje, které jsou umístěny nedaleko od areálu univerzity.

SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST NA UNIVERZITĚ

Univerzita disponuje unikátní sportovní halou a dalšími sportovišti v areálu univerzity. Univerzitou je organizováno množství sportovních akcí, turnajů, soutěží a turistických aktivit. V areálu univerzity našel své zázemí také kynologický klub a myslivecký kroužek. Na univerzitě vyvíjí činnost studentská organizace IVSA (International Veterinary Student Association), Unie studentů farmacie (USF) a na kolejích Kolejní rada. Tyto organizace pořádají další aktivity, jejichž obsahem jsou společenské, kulturní a zájmové činnosti studentů (např. vítání nových studentů, vydávání studentského časopisu, pořádání Majálesu, plesů, promítání filmového klubu a další).

Kontakt

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1946/1
612 42 Brno