O nás

Založení Ostravské univerzity 28. září 1991 bylo významným historickým milníkem pro Ostravu i celý kraj. Univerzita, která doplnila možnost vysokoškolského vzdělání o humanitní obory, byla novou příležitostí pro celý kraj. Dnes je Ostrava namísto černé industriální metropole mladým a barevným městem plným příležitostí.

Dnes je již Ostravská univerzita významnou vzdělávací i vědeckovýzkumnou institucí a klade důraz také na tzv. třetí roli univerzity: roli společenskou. Je výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění v Ostravě i celém kraji, podílí se přímo organizací akcí pro veřejnost (například Ostravská Noc vědců, Jsme Ostravská!, apod.), ale také nepřímo prostřednictvím aktivit studentů, absolventů i akademiků. Do kulturního spektra tak univerzita vnáší různorodé a sofistikované podněty.

Web

Kde nás najdeš

Ostravská univerzita

Dvořákova 137/7
701 03 Ostrava 1

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie
 • Anglická filologie - Angličtina pro překlad
 • Anglická filologie: specializace Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci

a dalších 60 programů

63 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Sociální práce (EN)
 • Zdravotně-sociální péče
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
4 programy

Fakulta umění

 • Animovaná tvorba
 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • General Medicine (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Didaktika českého jazyka a literatury

a dalších 41 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Analytická chemie pevné fáze

a dalších 31 programů

34 programů

Přihlášky a přijímačky

Veškerá agenda spojená s přijímacím řízením spadá do gesce jednotlivých fakult.

Aktuality

Kontakt

Ostravská univerzita

Dvořákova 137/7
701 03 Ostrava 1