O nás

Studujte školu úspěšných!

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je prestižní soukromou vysokou školou, která se zaměřuje především na výuku Diplomacie a Public Relations. Jsme hrdí, že už od roku 2002 mají naši absolventi vysoké uplatnění v neziskových organizacích, firmách se zahraničním zastoupením a regionálních organizacích. Univerzita se zařazuje do top 5 v rámci nejvyšší zaměstnanosti ze všech vysokých škol v ČR. 98,2% absolventů do 3 měsíců po ukončení studia získá zaměstnáni. 

Studijní programy a uplatnění 

Nabízíme bakalářské a magisterské studium v prezenční a kombinované formě.

Škola má akreditován bakalářský a magisterský studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy.

Ve specializaci zaměřené na přípravu diplomatů a členů zahraničních zastoupení se naši absolventi dostávají do mnoha měst a zemí a poznávají cizí kultury a tradice. K tomu jim pomáhá studium jazyků, diplomatických protokolů a kulturních specifik a praxe v mezinárodních institucích jako jsou Evropská komise či velvyslanectví. 

Public Relations je velmi zajímavý a tvůrčí obor, jehož absolventi jsou díky prudkému rozvoji digitálních médií sociálních sítí velmi žádaní. Naučí se jak zaujmout, aktivně rozvíjet schopnost komunikovat uvnitř i vně organizací, dlouhodobě udržovat vztahy s veřejností i mediální sférou.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

U Santošky 1093/17
150 00 Praha 5-Smíchov

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí ke studiu je, vedle podané přihlášky, doklad o dosažení požadovaného vzdělání a uhrazení poplatku 500,- Kč za přijímací řízení.

V rámci přijímacího řízení na Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha nevyžadujeme od uchazečů absolvování žádných testů ani pohovorů.

Uchazeč má možnost doklady k registraci poslat doporučeně poštou nebo se dostavit osobně spolu s požadovanými dokumenty v jednom z uvedených termínů: 15. 4. , 6. 5. , 20. 5. , 17. 6. , 24. 6. , 26. 8. , 9. 9. , 16. 9. , 23. 9. , 30. 9. 2019, vždy od 9 hodin do Auditoria v 1. patře budovy školy, U Santošky 17, Praha 5 – Smíchov. S sebou k registraci si přineste doklad totožnosti, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. bakalářského diplomu. Zahraniční studenti přiloží doklad o nostrifikaci. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a další potřebné informace obdrží uchazeč do vlastních rukou – osobně nebo poštou.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Výše školného platná pro akademický rok 2019/2020:

Bakalářské studium :

  • Prezenční studium: 32.000,-Kč/semestr (64.000,-Kč/ ak. rok)
  • Kombinované studium: 30.000,-Kč/semestr (60.000,-Kč / ak. rok)

Magisterskéstudium:

  • Prezenční studium: 28.000,-Kč/semestr (56.000,-Kč/ ak. rok)
  • Kombinované studium: 26.500,-Kč/semestr (53.000,-Kč / ak. rok)

Kontakt

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

U Santošky 1093/17
150 00 Praha 5-Smíchov

Pobočky