O nás

Studujte školu úspěšných!

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je prestižní soukromou vysokou školou, která se zaměřuje především na výuku Diplomacie a Public Relations. Jsme hrdí, že už od roku 2002 mají naši absolventi vysoké uplatnění v neziskových organizacích, firmách se zahraničním zastoupením a regionálních organizacích. Univerzita se zařazuje do top 5 v rámci nejvyšší zaměstnanosti ze všech vysokých škol v ČR. 98,2% absolventů do 3 měsíců po ukončení studia získá zaměstnáni. 

Studijní programy a uplatnění 

Nabízíme bakalářské a magisterské studium v prezenční a kombinované formě. Ve specializaci zaměřené na přípravu diplomatů a členů zahraničních zastoupení se naši absolventi dostávají do mnoha měst a zemí a poznávají cizí kultury a tradice. K tomu jim pomáhá studium jazyků, diplomatických protokolů a kulturních specifik a praxe v mezinárodních institucích jako jsou Evropská komise či velvyslanectví. 

Public Relations je velmi zajímavý a tvůrčí obor, jehož absolventi jsou díky prudkému rozvoji digitálních médií sociálních sítí velmi žádaní. Naučí se jak zaujmout, aktivně rozvíjet schopnost komunikovat uvnitř i vně organizací, dlouhodobě udržovat vztahy s veřejností i mediální sférou.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

U Santošky 1093/17
150 00 Praha 5-Smíchov

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení má dvě části: test z anglického jazyka a ústní pohovor. Test slouží k rozřazení studentů do jednotlivých jazykových kurzů podle své úrovně. Osobní pohovor je zaměřený na ověření všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a hlubšího zájmu uchazeče o studované obory. Při rozhodování o přijetí ke studiu se přihlíží také k typu studia na střední škole, k jazykovým znalostem a k dosavadní zkušenostem z praxe.

Přihlášky pro studium bakalářského a magisterského studia je potřeba odevzdat nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Dny otevřených dveří: Nabízíme Vám individuální prohlídky školy dle zájmu - kontakt sato@vsmvv.cz  Rezervujte si termín na stránce Dny otevřených dveří.        

Školné: Výši školného pro daný akademický rok a typ studia (Bc, Mgr.) najdete na stránkách školy v sekci Školné.

Stipendium: Na VŠMVV Praha můžete získat i prospěchové stipendium zakladatele školy Ing. Aloise Houdka. Více v sekci Stipendium.

Kontakt

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

U Santošky 1093/17
150 00 Praha 5-Smíchov

Pobočky