Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2024

29. 5. 2024

Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2024Na které české vysoké školy si ještě stihnete podat přihlášku?

8. června 2024

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta

16. června 2024

Janáčkova akademie múzických umění – Hudební fakulta

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

20. června 2024

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

30. června 2024

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

12. července 2024

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky

14. července 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

15. července 2024

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

17. července 2024

Ostravská univerzita – Přírodovědecká fakulta

21. července 2024

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

24. července 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava

30. července 2024

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

31. července 2024

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta

Technická univerzita v Liberci – Fakulta textilní

Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta

1. srpna 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

4. srpna 2024

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

5. srpna 2024

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

9. srpna 2024

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní

Univerzita Karlova – Husitská teologická fakulta

11. srpna 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta zemědělská a technologická

12. srpna 2024

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta

15. srpna 2024

Akademie múzických umění v Praze – Hudební a taneční fakulta

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

16. srpna 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta

18. srpna 2024

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní

19. srpna 2024

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

21. srpna 2024

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

22. srpna 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava 

23. srpna 2024

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí

24. srpna 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta

26. srpna 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta strojního inženýrství

30. srpna 2024

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

31. srpna 2024

Slezská univerzita v Opavě – Fyzikální ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav v Opavě

Vysoká škola finanční a správní, a.s.   

1. září 2024

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

2. září 2024

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   

9. září 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická

10. září 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební

12. září 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická

13. září 2024

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

15. září 2024

Vysoká škola logistiky o.p.s.

20. září 2024

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.   

30. září 2024

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.    

27. října 2024

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.     

31. října 2024

Unicorn University 

Další články k tématu

Na které školy se můžete hlásit do konce března?

Už dávno neplatí, že na vysokou školu se můžete přihlásit jen do konce února. Řada škol má totiž uzávěrku až v březnu. Na které veřejné vysoké školy se tedy stále můžete hlásit? Přinášíme vám přehled těch, kam můžete posílat přihlášku až do konce měsíce. Česká zemědělská univerzita v Praze – přihlášky do konce března na […]

číst více

Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

Dopisem o nepřijetí vaše cesta na vysokou školu končit nemusí. Každý zájemce o studium má totiž možnost se proti výsledkům přijímacích zkoušek odvolat. Kdy máte největší šanci s odvoláním uspět? A co by v něm rozhodně nemělo chybět? Důležité termíny Jakmile budete vyrozuměni o nepřijetí, začne plynout lhůta pro podání odvolání. Vyrozuměním je myšlen oficiální dopis od […]

číst více

České univerzity jsou hrdé, když vyhodí spoustu studentů, míní odborník

Skoro 60 procent českých vysokoškoláků nedokončí bakalářské studium. Často končí už v prvním ročníku. Důvodů je více. Patří mezi ně příliš mnoho teorie bez spojení z praxí i chybějící motivace. Podle odborníků většina univerzit vysokou neúspěšnost svých studentů neřeší. Na problém upozornil server Seznam Zprávy. Z údajů ministerstva školství vyplývá, že přes 58 procent bakalářských studentů, kteří začali […]

číst více