Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2022

2. 5. 2022 | Aktuality

Termíny pro podání přihlášky na VŠ

 

24. června 2022

Veterinární univerzita Brno: Fakulta veterinárního lékařství

 

30. června 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze: Fakulta životního prostředí

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Policejní akademie České republiky: Fakulta bezpečnostně právní

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

 

1. července 2022

Slezská univerzita v Opavě: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 

3. července 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Fakulta rybářství a ochrany vod

 

11. července 2022

Univerzita Palackého v Olomouci: Přírodovědecká fakulta

 

15. července 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze: Technická fakulta

Mendelova univerzita v Brně: Zahradnická fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta managementu a ekonomiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta materiálově-technologická

Vysoké učení technické v Brně:  Fakulta stavební

 

20. července 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

21. července 2022

Technická univerzita v Liberci: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

31. července 2022

Univerzita Hradec Králové – všechny fakulty

Česká zemědělská univerzita v Praze: Fakulta tropického zemědělství

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta stavební

Janáčkova akademie múzických umění: Divadelní fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Teologická fakulta

Mendelova univerzita v Brně: Lesnická a dřevařská fakulta

Technická univerzita v Liberci: Fakulta textilní

Univerzita Palackého v Olomouci: Cyrilometodějská teologická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Vysoká škola Sting, o.p.s.

 

4. srpna 2022

Univerzita Karlova: Husitská teologická fakulta

 

5. srpna 2022

Univerzita Karlova: Katolická teologická fakulta

 

7. srpna 2022

Univerzita Karlova: Evangelická teologická fakulta

 

8. srpna 2022

Univerzita Karlova: Filozofická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni: Fakulta strojní

 

10. srpna 2022

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta dopravní

 

11. srpna 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta humanitních studií

 

12. srpna 2022

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Vysoké učení technické v Brně: Fakulta strojního inženýrství

 

14. srpna 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Zemědělská fakulta

 

15. srpna 2022

Technická univerzita v Liberci: Ekonomická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Filozofická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Ekonomická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni: Fakulta aplikovaných věd

 

17. srpna 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta

 

21. srpna 2022

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta elektrotechnická

 

22. srpna 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií

 

24. srpna 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

26. srpna 2022

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

 

29. srpna 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta strojního inženýrství

 

31. srpna 2022

Slezská univerzita v Opavě: Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Fyzikální ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Obchodně podnikatelská fakulta

Technická univerzita v Liberci: Fakulta strojní

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola Sting, o.p.s.

Západočeská univerzita v Plzni: Fakulta filozofická

 

1. září 2022

Prague City University

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

 

5. září 2022

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

15. září 2022

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta technologická

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 

19. září 2022

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 

23. září 2022

Unicorn University

 

30. září 2022

NEWTON University

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

CEVRO Institut, z.ú.

 

27. října 2022

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

 

30. listopad 2022

Akademie múzických umění v Praze: Hudební a taneční fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu

Další články k tématu

Distančně i na podzim? Kvůli nízké proočkovanosti je návrat do škol ohrožen

Distančně i na podzim? Kvůli nízké proočkovanosti je návrat do škol ohrožen

Rektoři vysokých škol se na zasedání předsednictva České konference rektorů shodli, že kvůli nízké proočkovanosti by i na podzim na vysokých školách nemusela fungovat tradiční prezenční výuka. „Všichni přítomní se shodli mimo jiné na tom, že řádná kontaktní výuka je znovu ohrožena i v nadcházejícím akademickém roce. Důvody jsou především nízká proočkovanost české populace a …

Rektoři žádají, aby se studenti naočkovali. Ti za to chtějí výhody

Rektoři žádají, aby se studenti naočkovali. Ti za to chtějí výhody

Mezi vysokoškoláky je stále velký počet neočkovaných proti koronaviru. Někteří studenti se na očkování nechystají ani v budoucnu. Česká konference rektorů (ČKR) proto nyní studenty k očkování vyzvala. Podle ní je to nejlepší způsob, jak v nadcházejícím semestru zajistit plnohodnotné vzdělávání. Někteří studenti ale oponují, že výzva může zafungovat jen když za očkování dostanou konkrétní výhody. „Chceme-li …

Mediků je historicky poprvé víc než studentů technických věd

Mediků je historicky poprvé víc než studentů technických věd

Počet mediků loni poprvé překonal počet studentů technických věd. Technické školy sice zaznamenávaly úbytek studentů stabilně během uplynulých deseti let, ale teprve v loňském roce jich bylo méně než studentů zdravotnických oborů. Před dvaceti lety přitom budoucích techniků na českých školách studovalo téměř třikrát víc než potenciálních zdravotníků, jak uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání …