Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2022

2. 5. 2022 | Aktuality

Termíny pro podání přihlášky na VŠ

 

24. června 2022

Veterinární univerzita Brno: Fakulta veterinárního lékařství

 

30. června 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze: Fakulta životního prostředí

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Policejní akademie České republiky: Fakulta bezpečnostně právní

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

 

1. července 2022

Slezská univerzita v Opavě: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 

3. července 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Fakulta rybářství a ochrany vod

 

11. července 2022

Univerzita Palackého v Olomouci: Přírodovědecká fakulta

 

15. července 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze: Technická fakulta

Mendelova univerzita v Brně: Zahradnická fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta managementu a ekonomiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta materiálově-technologická

Vysoké učení technické v Brně:  Fakulta stavební

 

20. července 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

21. července 2022

Technická univerzita v Liberci: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

31. července 2022

Univerzita Hradec Králové – všechny fakulty

Česká zemědělská univerzita v Praze: Fakulta tropického zemědělství

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta stavební

Janáčkova akademie múzických umění: Divadelní fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Teologická fakulta

Mendelova univerzita v Brně: Lesnická a dřevařská fakulta

Technická univerzita v Liberci: Fakulta textilní

Univerzita Palackého v Olomouci: Cyrilometodějská teologická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola Sting, o.p.s.

 

4. srpna 2022

Univerzita Karlova: Husitská teologická fakulta

 

5. srpna 2022

Univerzita Karlova: Katolická teologická fakulta

 

7. srpna 2022

Univerzita Karlova: Evangelická teologická fakulta

 

8. srpna 2022

Univerzita Karlova: Filozofická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni: Fakulta strojní

 

10. srpna 2022

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta dopravní

 

11. srpna 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta humanitních studií

 

12. srpna 2022

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Vysoké učení technické v Brně: Fakulta strojního inženýrství

 

14. srpna 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Zemědělská fakulta

 

15. srpna 2022

Technická univerzita v Liberci: Ekonomická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Filozofická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Ekonomická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni: Fakulta aplikovaných věd

 

17. srpna 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta

 

21. srpna 2022

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta elektrotechnická

 

22. srpna 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií

 

24. srpna 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

26. srpna 2022

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

 

29. srpna 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta strojního inženýrství

 

31. srpna 2022

Slezská univerzita v Opavě: Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Fyzikální ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Obchodně podnikatelská fakulta

Technická univerzita v Liberci: Fakulta strojní

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola Sting, o.p.s.

Západočeská univerzita v Plzni: Fakulta filozofická

 

1. září 2022

Prague City University

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

 

5. září 2022

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

15. září 2022

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta technologická

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 

19. září 2022

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 

23. září 2022

Unicorn University

 

30. září 2022

NEWTON University

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

CEVRO Institut, z.ú.

 

27. října 2022

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

 

30. listopad 2022

Akademie múzických umění v Praze: Hudební a taneční fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu

Další články k tématu

Ceny nájmů za koleje rostou, studenti protestují

Ceny nájmů za koleje rostou, studenti protestují

První vlna zdražování kolejného proběhla už na začátku akademického roku. Některé vysoké školy ale zdražují nájemné i během semestru. Například strahovské koleje Českého vysokého učení technického v září navýšily cenu o 16 procent, začátkem března pak o dalších 15 procent. Studenti ČVUT se zdražováním nesouhlasí a podepisují petici. Ceny navyšovaly také další univerzity v Praze i jinde …

České univerzity jsou hrdé, když vyhodí spoustu studentů, míní odborník

České univerzity jsou hrdé, když vyhodí spoustu studentů, míní odborník

Skoro 60 procent českých vysokoškoláků nedokončí bakalářské studium. Často končí už v prvním ročníku. Důvodů je více. Patří mezi ně příliš mnoho teorie bez spojení z praxí i chybějící motivace. Podle odborníků většina univerzit vysokou neúspěšnost svých studentů neřeší. Na problém upozornil server Seznam Zprávy. Z údajů ministerstva školství vyplývá, že přes 58 procent bakalářských studentů, kteří začali …

Univerzity jedou na vlnách podcastů

Univerzity jedou na vlnách podcastů

Kdo dnes nedělá podcast jako by v on-line světě neexistoval. A vědí to i české univerzity a jejich studenti i studentské spolky, které si do těch svých zvou zajímavé osobnosti, nebo jimi představují život na vysoké škole. České vysoké učení technické Jedničky a nuly Podcast o tom, jak informační technologie ovlivňují svět kolem nás. Odpovídají …