Letní termíny přihlášek na VŠ. Nepropásněte je!

16. 7. 2020 | Pro uchazeče na VŠ

teenagers-brainstorming-new-ideas_23-2147659342Prázdniny jsou již v plném proudu, ale i v těchto dnech volna je možné podat přihlášku na některou z univerzit. Podívejte se na přehled škol a  fakult, kam se můžete hlásit i v během léta.

17. 7. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

20. 7. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury

 

21. 7. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

22. 7. 2020

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 

23. 7. 2020

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

24. 7. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

 

25. 7. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

 

30. 7. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

 

31. 7. 2020

Akademie múzických umění v Praze – Hudební a taneční fakulta AMU

AKADEMIE STING, o.p.s.             

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání

Slezská univerzita v Opavě – Fakulta veřejných politik v Opavě

Technická univerzita v Liberci – Fakulta textilní

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Karlova – Husitská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická

 

1. 8. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta materiálově-technologická

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 

2. 8. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.       

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

 

3. 8. 2020

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

 

5. 8. 2020

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

 

6. 8. 2020

Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

7. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta

 

9. 8. 2020

Technická univerzita v Liberci – Fakulta textilní

Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu

 

10. 8. 2020

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta logistiky a krizového řízení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

 

13. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

 

14. 8. 2020

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

 

15. 8. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická

 

16. 8. 2020

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Ostravská univerzita – Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta

 

17. 8. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta

 

18. 8. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

19. 8. 2020

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

 

21. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí

 

23. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

 

24. 8. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

 

25. 8. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

 

26. 8. 2020

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 

28. 8. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta

 

30. 8. 2020

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta

 

31. 8. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.          

Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.            

Další články k tématu