O nás

Fakulta veterinární hygieny a ekologie byla založena v roce 1990, výuka navázala na obor Veterinární hygiena v rámci Vysoké školy veterinární.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium v oborech týkajících se bezpečnosti a kvality potravin, veterinární hygieny a ekologie. Absolventi jsou kvalifikovanými odborníky se specializací na veterinární ochranu veřejného zdraví.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit zejména ve státní veterinární správě nebo inspekčních orgánech.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1/3
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Hlavním kritériem pro přijetí do bakalářského oboru Bezpečnost a kvalita potravin je průměrný prospěch ze střední školy.

Přijati bez přijímacích zkoušek budou uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhnou percentilu 65 nebo vyššího.

Pro přijetí do oboru Ochrana zvířat a welfare jsou ověřovány znalosti biologie a prospěch ze střední školy. Přijímací zkoušky se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitu z českého jazyka, nebo v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli percentilu 65 nebo vyššího.

Pro oba studijní obory platí, že při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky vybraného oboru studia.

Přihlášku je možné podat do 15.3.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je pro vybrané obory možné podávat do 18.7.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 65 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který umožňuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Další možností je program CEEPUS, který nabízí jednoměsíční studijní výměny v rámci výuky i v rámci tzv. klinické praxe. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet i na pracovní stáž, která je realizována na některé z partnerských univerzit. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+.

Ubytování a koleje

Veterinání a farmaceutická univerzita nabízí v Brně ubytování na kolejích VFU Brno (Kaunicovy studentské koleje) a na Ubytovacím zařízení Univerzity obrany. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Kontakt

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1/3
612 42 Brno