O nás

Historické vědy / Dějiny umění  /Psychologie /  Sociologie / Filozofie / Základy společenských věd / Učitelství pro SŠ / Český jazyk a literatura / Latinský jazyk a kultura / Jazyky – filologie / Jazyky – pro odbornou a profesní komunikaci

Pro ty, co chtějí nad tématy přemýšlet, rozvíjet své kritické myšlení a upevňovat tak hodnotovou orientaci v dnešním postmoderním světě. Pro ty je tady Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Zakládá si na přátelském a vstřícném přístupu ke svým studentům, díky kterému také získala 2. místo v anketě Fakulta roku 2016 ve své kategorii. Svým studentům nabízí široké možnosti seberealizace vysoko nad rámec studia a studovaného oboru. Ať už si vybereš jazyky, historii nebo třeba psychologii, Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude dobrým místem k rozvíjení tvého potenciálu.

Studuj, co tě baví. Studuj Filozofickou fakultu Ostravské univerzity!

> Seznam všech studijních programů a oborů na Ostravské univerzitě

> Kampaňový web pro uchazeče Studujostravskou.cz

> Kontakty pro uchazeče o studium

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů je přijímací zkouška, jejíž obsah si každý obor stanovuje sám.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr).

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.

Kontakt

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava 1