O nás

Filozofická fakulta je jednou z největších fakult Ostravské univerzity s tradicí od roku 1991. V současné době na fakultě studuje více než 2000 studentů a působí přes 120 akademických pracovníků. Filozofická fakulta je složena z dvanácti kateder, polovina z nich je zaměřena na výuku filologických oborů, zbývající katedry se specializují na vybrané společenské a další humanitní vědy jako je psychologie, sociologie, historie, filozofie, dějiny umění a kulturního dědictví, česká literatura a literární věda.

Nedílnou součástí fakulty je vědecká a výzkumná činnost, kterou zajišťují čtyři vědecko-výzkumná centra. Díky nim se akademičtí pracovníci i studenti mohou zapojit do významných tuzemských i mezinárodních vědeckých projektů. O vysoké vědecko-výzkumné aktivitě svědčí množství monografií, odborných časopisů a dalších publikací, vycházejících v nakladatelství Ostravské univerzity i u jiných nakladatelů. Součástí univerzity je i vlastní knihkupectví, kde je převážná většina knih z produkce Filozofické fakulty.

Budovy Filozofické fakulty se nachází v samém středu historického jádra města Ostravy. Jejich součástí jsou knihovny, studovna, studentský klub i studentská hospůdka situovaná přímo ve dvoře fakulty.

Poloha fakulty v srdci města ji přímo předurčuje k aktivnímu zapojení do veřejného a společenského života, fakulta proto spolupracuje s významnými kulturně-vzdělávacími organizacemi, neziskovými institucemi, soukromým i veřejným sektorem. Všem výše jmenovaným skupinám fakulta nabízí mimo jiné i různé typy doplňkového studia, které zvyšují kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce. Kontakt s veřejností je tak další prioritou a důležitou činností fakulty.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči mohou být do studijních programů přijímáni na základě výsledků ze SŠ, písemné či ústní zkoušky či bez zkoušky.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).

Otevřeli jsme 2. kolo přijímacích zkoušek pro vybrané obory bakalářské a navazující magisterské. Vybrané obory na FF máme otevřené až do 15. 8. 2021. Více zde.

Přihlášky pro doktorské do 15. 8. 2021 (pro program English philology (EN) platí termín 15. 5. 2021 pro všechny typy studia).

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava