O nás

Po čtvrtstoletí existence zahrnuje Filozofická fakulta dvanáct kateder a čtyři vědecká centra. Nabízí téměř osm desítek oborů bakalářského a magisterského stupně a šestnáct doktorských studijních oborů. Pedagogický sbor se od devadesátých let několikanásobně rozrostl, stejně jako stoupl počet studentů, kterých je v současné době přes 2 000. Fakulta se pyšní bohatou vydavatelskou činností. Disponuje sítí smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, díky nimž každoročně realizuje velké množství studentských zahraničních mobilit. Filozofickou fakultu pravidelně navštěvuje řada významných osobností z  tuzemských i zahraničních univerzit.

Studijní programy

Historické vědy / Dějiny umění  /Psychologie /  Sociologie / Filozofie / Základy společenských věd / Učitelství pro SŠ / Český jazyk a literatura / Latinský jazyk a kultura / Jazyky – filologie / Jazyky – pro odbornou a profesní komunikaci

Pro ty, co chtějí nad tématy přemýšlet, rozvíjet své kritické myšlení a upevňovat tak hodnotovou orientaci v dnešním postmoderním světě. Pro ty je tady Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Zakládá si na přátelském a vstřícném přístupu ke svým studentům, díky kterému také získala 2. místo v anketě Fakulta roku 2016 ve své kategorii. Svým studentům nabízí široké možnosti seberealizace vysoko nad rámec studia a studovaného oboru. Ať už si vybereš jazyky, historii nebo třeba psychologii, Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude dobrým místem k rozvíjení tvého potenciálu.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči mohou být do studijních programů přijímáni na základě výsledků ze SŠ, písemné či ústní zkoušky či bez zkoušky.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).

Přihlášky pro bakalářské a magisterské studium je možné podávat do 15. 3. 2021, pro doktorské do 15. 8. 2021 (pro program English philology (EN) platí termín 15. 5. 2021 pro všechny typy studia).

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava