O nás

Filozofická fakulta v současné době zahrnuje dvanáct kateder a čtyři vědecko-výzkumná centra. Nabízí přes 4 desítky studijních programů z oblasti humanitních a společenských věd, a to ve všech stupních vzdělávání, tedy v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Umožňuje studium mnoha zajímavých kombinací jednotlivých studijních programů, a to i s programy na jiných fakultách. V současné době zde studuje téměř 2 000 studentů. Fakulta se pyšní bohatou vydavatelskou a vědeckou činností i řadou velice úspěšných absolventů. Disponuje sítí smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, díky nimž každoročně realizuje velké množství studentských zahraničních mobilit. Na Filozofické fakultě přednáší řada renomovaných odborníků z tuzemských i zahraničních univerzit.

Studijní programy

Historické vědy / Dějiny umění a kultury /Psychologie / Sociologie / Filozofie / Základy společenských věd / Učitelství pro SŠ / Český jazyk a literatura / Latinský jazyk a kultura / Jazyky – filologie / Jazyky – pro odbornou a profesní komunikaci

Pro ty, co chtějí nad tématy přemýšlet, rozvíjet své kritické myšlení a upevňovat tak hodnotovou orientaci v dnešním světě. Pro ty je tady Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Základem je podnětná diskuze mezi studenty a vyučujícími, hledání souvislostí a pronikání k podstatě problému. Svým studentům nabízí široké možnosti seberealizace nad rámec studia díky mnoha přidruženým aktivitám, které ke studentskému životu patří. Ať už si vyberete jazyky, historii nebo třeba psychologii, Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude dobrým místem k rozvíjení vašeho potenciálu.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči mohou být do studijních programů přijímáni na základě výsledků ze SŠ, písemné či ústní zkoušky či bez zkoušky.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).

Přihlášky pro bakalářské a magisterské studium je možné podávat do 15. 3. 2021, pro doktorské do 15. 8. 2021 (pro program English philology (EN) platí termín 15. 5. 2021 pro všechny typy studia).

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava