Letní termíny přihlášek na VŠ. Nepropásněte je!

16. 7. 2020 | Pro uchazeče na VŠ

teenagers-brainstorming-new-ideas_23-2147659342Prázdniny jsou již v plném proudu, ale i v těchto dnech volna je možné podat přihlášku na některou z univerzit. Podívejte se na přehled škol a  fakult, kam se můžete hlásit i v během léta.

17. 7. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

20. 7. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury

 

21. 7. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

22. 7. 2020

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 

23. 7. 2020

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

24. 7. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

 

25. 7. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

 

30. 7. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

 

31. 7. 2020

Akademie múzických umění v Praze – Hudební a taneční fakulta AMU

AKADEMIE STING, o.p.s.             

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání

Slezská univerzita v Opavě – Fakulta veřejných politik v Opavě

Technická univerzita v Liberci – Fakulta textilní

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Karlova – Husitská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická

 

1. 8. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta materiálově-technologická

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 

2. 8. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.       

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

 

3. 8. 2020

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

 

5. 8. 2020

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

 

6. 8. 2020

Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

7. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta

 

9. 8. 2020

Technická univerzita v Liberci – Fakulta textilní

Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu

 

10. 8. 2020

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta logistiky a krizového řízení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

 

13. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

 

14. 8. 2020

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

 

15. 8. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická

 

16. 8. 2020

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Ostravská univerzita – Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta

 

17. 8. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta

 

18. 8. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

19. 8. 2020

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

 

21. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí

 

23. 8. 2020

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

 

24. 8. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

 

25. 8. 2020

Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

 

26. 8. 2020

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 

28. 8. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta

 

30. 8. 2020

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta

 

31. 8. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.          

Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.            

Další články k tématu

Ještě není pozdě na přihlášku aneb kde ještě berou

Ještě není pozdě na přihlášku aneb kde ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podaní přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to …

číst více