Termíny pro podání přihlášky na VŠ

10. 5. 2021 | Pro uchazeče na VŠ

podání přihlášky na VŠMáme pro Vás kompletní přehled vysokých škol a fakult, které mají uzavírku pro podání přihlášek na vysokou školu nejpozději do 30.9.2021:

4. 6. 2021

Ostravská univerzita: Fakulta sociálních studií

10. 6. 2021

Vysoká škola logistiky o.p.s.

15. 6. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky

30. 6. 2021

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Ostravská univerzita: Lékařská fakulta

Univerzita Pardubice: Fakulta chemicko-technologická

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

11. 7. 2021

Mendelova univerzita v Brně: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

15. 7. 2021

Česká zemědělská univerzita v Praze: Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze: Technická fakulta

Ostravská univerzita: Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci: Přírodovědecká fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta managementu a ekonomiky

Vysoké učení technické v Brně: Fakulta stavební

16. 7. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta materiálově-technologická

21. 7. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava

22. 7. 2021

Technická univerzita v Liberci: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

23. 7. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta biomedicínského inženýrství

31. 7. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta stavební

Technická univerzita v Liberci: Fakulta textilní

Univerzita Palackého v Olomouci: Cyrilometodějská teologická fakulta

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

1. 8. 2021

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Fakulta rybářství a ochrany vod

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

3. 8. 2021

Univerzita Karlova: Katolická teologická fakulta

6. 8. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta dopravní

9. 8. 2021

Univerzita Karlova: Filozofická fakulta

10. 8. 2021

Univerzita Karlova: Evangelická teologická fakulta

11. 8. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta bezpečnostního inženýrství

13. 8. 2021

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova: Husitská teologická fakulta

15. 8. 2021

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Zemědělská fakulta

Technická univerzita v Liberci: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

17. 8. 2021

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Přírodovědecká fakulta

19. 8. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava

20. 8. 2021

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí

23. 8. 2021

Mendelova univerzita v Brně: Agronomická fakulta

Univerzita Hradec Králové: Filozofická fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta humanitních studií

25. 8. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta strojní

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

26. 8. 2021

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta

27. 8. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta dopravní

28. 8. 2021

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

29. 8. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta elektrotechnická

Technická univerzita v Liberci: Ekonomická fakulta

30. 8. 2021

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Fakulta strojního inženýrství

31. 8. 2021

Slezská univerzita v Opavě: Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě: Obchodně podnikatelská fakulta

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Technická univerzita v Liberci: Fakulta strojní

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

3. 9. 2021

Technická univerzita v Liberci: Fakulta zdravotnických studií

6. 9. 2021

České vysoké učení technické v Praze: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

10. 9. 2021

Vysoká škola logistiky o.p.s.

12. 9. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta strojní

15. 9. 2021

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta technologická

16. 9. 2021

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

24. 9. 2021

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Unicorn University

30. 9. 2021

NEWTON University

 

 

Další články k tématu

Na které školy se můžete hlásit do konce března?

Už dávno neplatí, že na vysokou školu se můžete přihlásit jen do konce února. Řada škol má totiž uzávěrku až v březnu. Na které veřejné vysoké školy se tedy stále můžete hlásit? Přinášíme vám přehled těch, kam můžete posílat přihlášku až do konce měsíce. Česká zemědělská univerzita v Praze – přihlášky do konce března na […]

číst více

Ještě není pozdě na přihlášku aneb které VŠ ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podání přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to […]

číst více

Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2024

Na které české vysoké školy si ještě stihnete podat přihlášku? 8. června 2024 Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta 16. června 2024 Janáčkova akademie múzických umění – Hudební fakulta Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta 20. června 2024 Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 30. června 2024 […]

číst více