O nás

Všeobecné lékařství & General Medicine / Všeobecná sestra / Zdravotnický záchranář / Zdravotní laborant / Fyzioterapie / Ergoterapie / Ochrana veřejného zdraví / Porodní asistentka / Nutriční terapeut / Radiologický asistent

Špičkové vybavení, nízké počty studentů, individuální přístup, intenzivní praxe, inspirativní osobnosti, široké možnosti zapojení se do vědy a výzkumu, stimulující a motivující studentské prostředí a otevřenost světu – to všechno jsou faktory, díky kterým ostravskou LF opouštějí výborní absolventi, kteří velmi snadno nacházejí uplatnění nejen v Moravskoslezském kraji, který mladou lékařskou krev tolik potřebuje. Nejmladší Lékařská fakulta v České republice svým vznikem přispěla k dalšímu významnému rozšíření humanitního vysokoškolského vzdělávání v regionu.

Studuj, co tě baví, tam, kde to má smysl. Studuj Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

> Seznam všech studijních programů a oborů na Ostravské univerzitě

> Kampaňový web pro uchazeče Studujostravskou.cz

> Kontakty pro uchazeče o studium

Web

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 2894/19
703 00 Ostrava - Zábřeh

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru a může se skládat z talentové zkoušky, testu z přírodních věd (fyzika, chemie, biologie), ústního pohovoru a odborného písemného tetu.

Přihlášku je možné podat do 28.2.

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta umožňuje svým studentům strávit  3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Studium v zahraničí je možné i na základě bilatelárních smluv, které má fakulta uzavřené s vybranými institucemi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž. Více informací o zahraničním studiu a pracovních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde

Kontakt

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 2894/19
703 00 Ostrava - Zábřeh