Všeobecné lékařství / Zdravotnický záchranář / Zdravotní laborant/ Fyzioterapie / Ergoterapie / Všeobecná sestra / Ochrana veřejného zdraví / Porodní asistentka / Nutriční terapeut / …

Špičkové vybavení, nízké počty studentů, individuální přístup, intenzivní praxe, inspirativní osobnosti, široké možnosti zapojení se do vědy a výzkumu, stimulující a motivující studentské prostředí a otevřenost světu – to všechno jsou faktory, díky kterým ostravskou LF opouštějí výborní absolventi, kteří velmi snadno nacházejí uplatnění nejen v Moravskoslezském kraji, který mladou lékařskou krev tolik potřebuje. Nejmladší Lékařská fakulta v České republice svým vznikem přispěla k dalšímu významnému rozšíření humanitního vysokoškolského vzdělávání v regionu.

Studuj, co tě baví, tam, kde to má smysl. Studuj Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. 

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+

lf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru a může se skládat z talentové zkoušky, testu z přírodních věd (fyzika, chemie, biologie), ústního pohovoru a odborného písemného tetu.

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Integrace středoškoláků do výuky fyziologie a anatomie na LF

Integrace středoškoláků do výuky fyziologie a anatomie na LF

Až 60 středoškolských studentů se zájmem o budoucí vysokoškolské studium medicíny se bude moci zúčastnit vzdělávacího modulu Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie číst více

Hlavní směry výzkumu na naší fakultě

Hlavní směry výzkumu na naší fakultě

Podívejte se, jaké jsou hlavní směry výzkumu na naší fakultě! Více informací se dozvíte zde. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta umožňuje svým studentům strávit  3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Studium v zahraničí je možné i na základě bilatelárních smluv, které má fakulta uzavřené s vybranými institucemi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž. Více informací o zahraničním studiu a pracovních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde