O nás

Biologie – systematická, experimentální / Chemie / Matematika / Fyzika / Biofyzika / Fyzika nanostruktur / Environmentální geografie / Politická a kulturní geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj /  Aplikovaná informatika / Softwarové systémy /  Učitelství pro SŠ

Objevovat a poznávat přírodu, svět i roli člověka v něm. Objevovat zákonitosti vesmíru, které denně ovlivňují život na Zemi. Posouvat hranice lidského poznání a přitom poznávat sám sebe. Studovat za přítomnosti předních českých a zahraničních odborníků, kteří se stávají zdrojem nejen vědecké, ale také osobní inspirace pro studenty. Motivující a přátelské mezinárodní prostředí, ve kterém jsou studium, věda a výzkum vzájemně propojeny. To je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Vyber si cestu svého poznávání světa: od genů po ekosystémy, od atomů po nové materiály, od informace po vývoj společnosti, od matematické formule po fungování krajiny…

Studuj, co tě baví, a to na špičkové úrovni. Studuj Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity!

> Seznam všech studijních programů a oborů na Ostravské univerzitě

> Kampaňový web pro uchazeče Studujostravskou.cz

> Kontakty pro uchazeče o studium

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské studijní programy konají písemnou oborovou zkoušku, která může být realizována prostřednictvím IS Moodle. V případě nízkého počtu uchazečů, se uchazeči přijímají bez zkoušky. 

Uchazeči o magisterské studium konají písemnou oborovou zkoušku, která může být realizována prostřednictvím IS Moodle. 

Přihlášku je možné podat do 28.2.

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 55 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1