O nás

Unicorn College je soukromá vysoká škola, která již 11 let vychovává specialisty a řídící pracovníky v oborech IT a ekonomie. Ve vzdělání preferujeme kvalitu nad počtem studentů, uplatnitelnost získaných zkušeností nad teoretickými znalostmi a využívání nejmodernějších přístupů oproti tradičnímu biflování.

Naši studenti si mohou vybrat ze tří studijních oborů bakalářského studia (Informační technologie, Management ICT projektů, Ekonomika a management) a dvou magisterských programů (Aplikovaná ekonomie a analýza dat, Softwarové inženýrství a big data). Studium je možné v prezenční, kombinované nebo individuální formě. Na výběr je mezi studiem v češtině nebo v angličtině.

Web

Kde nás najdeš

Unicorn College

V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení má podobu přijímacího pohovoru, jehož cílem je ověření schopnosti logického uvažování, ověření základní orientace a ověření základních znalostí angličtiny. Zároveň se zjišťuje zájem uchazeče o studium daného oboru a motivace ke studiu.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Stipendia

Tato vysoká škola nabízí svým studentům hned několik možností stipendia a to: prospěchová, ubytovací a sociální.

Školné

Školné činí pro bakalářské studijní programy od 40 000,- za rok, pro magisterské studium 60 000 Kč za rok. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, podle čehož se také mění výše školného. Studenti mají možnost nejen studovat kombinovanou formou, ale studovat podle individuálního plánu.

Kontakt

Unicorn College

V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3