O nás

Unicorn College je soukromá vysoká škola, která již 11 let vychovává specialisty a řídící pracovníky v oborech IT a ekonomie. Ve vzdělání preferujeme kvalitu nad počtem studentů, uplatnitelnost získaných zkušeností nad teoretickými znalostmi a využívání nejmodernějších přístupů oproti tradičnímu biflování.

Web

Kde nás najdeš

Unicorn College

V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.

Certifikát scio

Přijímací pohovor může být nahrazen písemným testem Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty – testu Všeobecných študijných predpokladov) absolvovaného v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Pro přijetí ke studiu je třeba dosáhnout percentil 50 a více. Uplatnit je možné výsledek z aktuálního školního roku a dvou předchozích školních let. Dosažený výsledek dokládá uchazeč předložením certifikátu.

Důležité termíny

Přijímací řízení: 3. září, 10. září, 19. září

Zahájení zimního semestru: 30. září 

  • Elektronická přihláška: 500 (obory v ČJ)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Stipendia

Tato vysoká škola nabízí svým studentům hned několik možností stipendia a to: prospěchová, ubytovací a sociální.

Školné

Školné činí pro bakalářské studijní programy od 40 000,- za rok, pro magisterské studium 60 000 Kč za rok. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, podle čehož se také mění výše školného. Studenti mají možnost nejen studovat kombinovanou formou, ale studovat podle individuálního plánu.

Kontakt

Unicorn College

V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3