VELKÝ PŘEHLED: Veřejné vysoké školy, na které berou bez přijímaček

8. 3. 2019 | Pro uchazeče na VŠ

students-hands-taking-exams-writing-examination-room-with-holding-pencil-optical-form_4236-1143Na řadu vysokých škol nekončí termín podání přihlášek 28. únorem! Pokud stále nemáte vybranou školu a rozhodujete se i na základě požadavků na přijímací zkoušky, jste na správném místě. Níže vám přinášíme kompletní seznam veřejných vysokých škol, na které berou bez přijímacích zkoušek!

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta životního prostředí

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2019

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta

Termín podání přihlášek: 15. 3. 2019

Přírodovědecká fakulta

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Ekonomická fakulta

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2019

Fakulta rybářství a ochrany vod

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Zemědělská fakulta

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Zahradnická fakulta

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Ostravská univerzita v Ostravě

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Termín podání přihlášek: 15. 3. 2019

 

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Termín podání přihlášek: 28. 2. 2019

Matematický ústav v Opavě

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Fakulta textilní

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2019

Ústav zdravotnických studií

Termín podání přihlášek: 24. 5. 2019

 

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta strojního inženýrství

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Fakulta životního prostředí

Termín podání přihlášek: 5. 4. 2019

Přírodovědecká fakulta

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Pedagogická fakulta

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

31. 5. 2019

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta chemicko-technologická

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Fakulta humanitních studií

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Fakulta logistiky a krizového řízení

Termín podání přihlášek: 15. 4. 2019

Fakulta technologická

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově–technologická

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Fakulta stavební

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Termín podání přihlášek: 15. 5. 2019

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2019

 

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Fakulta strojní

Termín podání přihlášek: 15. 4. 2019

Fakulta ekonomická

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

 

*podmínky přijímacího řízení se mohou lišit v závislosti na oborech jednotlivých fakult