Učitelství pro MŠ / ZŠ / SŠ / Studia lidského pohybu a kinantropologie / Sociální pedagogika / Speciální pedagogika / Rekreologie / Andragogika / Obory se zaměřením na vzdělávání / …

Nejen předávat vědomosti, ale také pozitivně ovlivňovat výchovu generace, která jednou převezme otěže. Pokud v povolání učitele i ty vidíš důležité a smysluplné poslání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je tvou příležitostí naplnit své vize. Díky dlouholeté tradici si fakulta vybudovala pevné zázemí v regionu a získala pro své studenty špičkové pedagogy. Její absolventi tak vstupují na trh práce prvotřídně vybaveni znalostmi i dovednostmi a s titulem z instituce s váženou pověstí.

Studuj, co tě baví. Studuj PdF – Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity.

OU@live  - Facebook - Twitter - Youtube - InstagramGoogle+

pdf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro všechny bakalářské obory je podmínkou přijímacího řízení TSP (kromě Psychologie a Výtvarné a Tělesné výchovy) Forma přijímací zkoušky se u jednotlivých oborů liší, může mít podobu praktické zkoušky nebo motivačního pohovoru. 

Pro všechny navazující magisterské obory kromě Sbormistrovství má přijímací zkouška otestovat odborné znalosti v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Přijímací zkouška na doktorské programy se uskuteční formou výběrového řízení.  

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 15.5. (PhD).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Nové úpravy objektu Pedagogické fakulty

Nové úpravy objektu Pedagogické fakulty

V letošním roce probíhají další úpravy napomáhající jak estetizaci prostředí v prostoru vstupu do objektu a před budovami, tak rozšíření služeb pro studenty, kteří mohou od začátku semestru využívat například občerstvení nabízené mobilní kavárnou v respiriu nebo prostor pro odkládání jízdních kol. číst více

Věda a výzkum na naší fakultě

Věda a výzkum na naší fakultě

Podívejte se, jaké jsou hlavní směry výzkumu na naší fakultě! Více informací se dozvíte zde. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.