O nás

Obory se zaměřením na vzdělávání / Učitelství pro MŠ, ZŠ, SŠ / Tělesná výchova a sport / Rekreologie / Speciální pedagogika / Sociální pedagogika / Informační technologie ve vzdělávání / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání / Andragogika /

Nejen předávat vědomosti, ale také pozitivně ovlivňovat výchovu generace, která jednou převezme otěže. Pokud v povolání učitele i ty vidíš důležité a smysluplné poslání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je tvou příležitostí naplnit své vize. Díky dlouholeté tradici si fakulta vybudovala pevné zázemí v regionu a získala pro své studenty špičkové pedagogy. Její absolventi tak vstupují na trh práce prvotřídně vybaveni znalostmi i dovednostmi a s titulem z instituce s váženou pověstí.

Studuj, co tě baví. Studuj PdF – Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity.

> Seznam všech studijních programů a oborů na Ostravské univerzitě

> Kampaňový web pro uchazeče Studujostravskou.cz

> Kontakty pro uchazeče pro studium

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita
Mlýnská 702/5
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

Pro všechny bakalářské obory je podmínkou přijímacího řízení TSP (kromě Psychologie a Výtvarné a Tělesné výchovy) Forma přijímací zkoušky se u jednotlivých oborů liší, může mít podobu praktické zkoušky nebo motivačního pohovoru. 

Pro všechny navazující magisterské obory kromě Sbormistrovství má přijímací zkouška otestovat odborné znalosti v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Přijímací zkouška na doktorské programy se uskuteční formou výběrového řízení.  

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 15.5. (PhD).

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita
Mlýnská 702/5
701 03 Ostrava 1