Přírodní vědy

67 škol a fakult

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)
 • Biochemie a biotechnologie

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 105 programů

108 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Animal Protection and Welfare (EN)
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované nanotechnologie (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Astronomie a astrofyzika

a dalších 68 programů

71 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Applied Economics and Data Analysis (EN)
2 programy

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a další 3 programy

6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Data Analytics
 • Econometrics and Operation Research (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů

a dalších 12 programů

15 programů