Nalezli jsme 105 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Informatika ve vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 17 programů

20 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika
 • Obecná informatika
 • Teoretická informatika

a dalších 91 programů

94 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Informatics (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika
 • Medicínská informatika
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Bezpečnost a informační technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Kognitivní informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Podniková informatika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Informační a znalostní management

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika a informatika
 • Informační technologie
 • Komunikační a mikroprocesorová technika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Matematická informatika
 • Informatická fyzika

a dalších 20 programů

23 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Economic Informatics (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Biomedicínská a klinická informatika

a dalších 17 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Manažerská informatika
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika (dvouoborové)
 • Informační systémy
 • Fyzika

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 47 programů

50 programů

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Informační management
2 programy