Nalezli jsme 79 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Geoinformatika a kartografie
 • Nanotechnologie
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Information Technologies (EN)
 • Informační technologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (EN)
 • Mathematics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Teoretická informatika
 • Teoretická informatika (EN)
 • Obecné otázky matematiky a informatiky

a dalších 45 programů

48 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
 • Management
 • Regionální a veřejná ekonomie
4 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a další 3 programy

6 programů

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Business Economics and Management (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika obor Ekonomická informatika
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku
 • Program Hospodářská politika a správa obor Finance
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
 • Matematika

a další 3 programy

6 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Informační management
 • Systémové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní logistika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Nanotechnologie
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Technická kybernetika
3 programy