Nalezli jsme 76 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Technická kybernetika
 • Komunikační technologie
 • Elektroenergetika
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony
 • Elektronika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Geoinformatika a kartografie
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Statistika
 • Statistics
 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
6 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Automatic Control and Informatics
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Biofyzika
 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Biologie
 • Enviromentální geografie
 • Politická a kulturní geografie
 • Applied Mathematics and Fuzzy modeling
 • Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování
8 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Teoretická informatika
 • Teoretická informatika (EN)
 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Obecné otázky matematiky a informatiky (EN)
 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Softwarové systémy

a dalších 41 programů

48 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
 • Regionální a veřejná ekonomie
 • Management
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Biomechanika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Biomechanika (EN)
8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Lékařská biofyzika
6 programů

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Business Economics and Management
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
 • Obecné otázky matematiky
 • Geomatika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační, komunikační a řídicí technologie
 • Information, Communication and Control Technologies
2 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní logistika
 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Dopravní systémy a technika
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
5 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Technická kybernetika
2 programy