Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Technická kybernetika
 • Elektroenergetika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Geoinformatika a kartografie
 • Nanotechnologie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Statistics

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Automatic Control and Informatics
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Biologie
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj

a dalších 7 programů

10 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Teoretická informatika
 • Teoretická informatika (EN)
 • Obecné otázky matematiky a informatiky

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
 • Regionální a veřejná ekonomie
 • Management
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Finance
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Business Economics and Management (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační, komunikační a řídicí technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie (EN)
2 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Nanotechnologie
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Technická kybernetika
3 programy