Nalezli jsme 77 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie (EN)  Počítačové systémy a technologie

Fakulta informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika  Technická kybernetika  Elektroenergetika  Elektronika  Komunikační technologie  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Výpočetní a aplikovaná matematika

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Informatika  Geoinformatika a kartografie

TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Ekonometrie a operační výzkum  Statistika  Econometrics and Operation Research  Statistics

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrská informatika  Automatické řízení a informatika  Automatic Control and Informatics  Engineering informatics

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Politická a kulturní geografie  Biofyzika  Biologie  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Enviromentální geografie  Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování

TIP

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Ekonomická informatika  Economics and informatics  Business Economics and Management  Řízení a ekonomika podniku

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Teoretická informatika  Teoretická informatika (EN)  Obecné otázky matematiky a informatiky  Obecné otázky matematiky a informatiky (EN)  Diskrétní modely a algoritmy  Diskrétní modely a algoritmy (EN)  Softwarové systémy (EN)   a dalších 41 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informatika ve veřejné správě  Applied Informatics  Informatics within Public Administration  Management  Regional and Public Economics  Regionální a veřejná ekonomie

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Lékařská biofyzika  Biomechanika (EN)  Biomechanika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Lékařská biofyzika

1. lékařská fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Informační, komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Výpočetní technika a informatika

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Kybernetika

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Provoz a řízení letecké dopravy  Dopravní systémy a technika  Dopravní logistika  Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Aplikované vědy v inženýrství  Technická kybernetika