Nalezli jsme 103 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mobilní technologie

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Geoinformatika a kartografie
 • Nanotechnologie
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Informační management

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Bezpečnost a informační technologie
 • Softwarové inženýrství
 • Informatics
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Podniková informatika
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Informační a znalostní management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Inteligetní systémy s roboty

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínská a klinická technika

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finanční a pojistná matematika

a dalších 7 programů

10 programů

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomická informatika
 • Elektronické počítače

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • Veřejná správa
 • Právo v podnikání

a dalších 10 programů

13 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Teoretická informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Teoretická informatika (EN)

a dalších 52 programů

55 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
 • Informační a bezpečnostní systémy

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Řízení a ekonomika podniku

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
4 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Marketingové komunikace

a dalších 6 programů

9 programů