Nalezli jsme 100 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Administrace IS/ICT (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management
3 programy

Unicorn College

 • Softwarový vývoj
 • Softwarové inženýrství a big data (Work&Study)
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Work&Study)

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Měřicí a výpočetní technika
 • Mechatronika
 • Entomology (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Elektronika
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika
4 programy

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Výrobní a materiálové inženýrství

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační systémy
 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika

a dalších 5 programů

8 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Technická bezpečnost osob a majetku
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Biochemická technologie
 • Fyzikální chemie

a dalších 13 programů

16 programů

Technická fakulta

 • Obchod a podnikání s technikou
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Teorie konstrukcí

a dalších 10 programů

13 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program