Nalezli jsme 40 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informatika  Informatics  System Engineering  Informační management  Systémové inženýrství  Information Management  Podniková a odvětvová ekonomika  Management  Regional and Social Development  Provoz a ekonomika   a dalších 9 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Informatika  Teoretická informatika  Bezpečnost a informační technologie  Návrh a programování vestavných systémů  Informační systémy a management  Systémové programování  Webové a softwarové inženýrství  Softwarové inženýrství   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Podniková informatika  Kognitivní informatika  Informační systémy a technologie  Znalostní a webové technologie  Applied Informatics  Informační média a služby  Informační management   a dalších 13 oborů

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Obecná informatika  Teoretická informatika  Obecná informatika (EN)  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Teoretická informatika (EN)  Obecné otázky matematiky a informatiky   a dalších 84 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikovaná informatika  Matematická informatika  Informatická fyzika  Aplikace softwarového inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Matematické inženýrství  Inženýrství pevných látek  Jaderné inženýrství   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Inženýrská informatika  Senzorika a kybernetika v chemii  Procesní inženýrství a management  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství  Analytická chemie a jakostní inženýrství   a dalších 11 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Manažerská informatika  Biomedicínská informatika  Informatika a počítačové vědy  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Internet věcí  Kybernetická bezpečnost  Software   a dalších 70 oborů

TIP

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Karlovy Vary, Praha 3, Praha 10, Most, Praha 5

Obory: Aplikovaná informatika  Veřejná správa  Marketingová komunikace  Business Management and Corporate Finance  Bezpečnostně právní studia  Finance  Kriminalisticko právní specializace  Právní aspekty veřejné správy   a dalších 7 oborů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Aplikovaná informatika  Právo ve veřejné správě  Právo v podnikání  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia  Právo  MBA pro manažery a podnikatele

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Lékařská biofyzika  Biomechanika (EN)  Biomechanika

TIP

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Lékařská biofyzika

1. lékařská fakulta

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Profesionální pilot (EN)  Technologie údržby letadel  Profesionální pilot  Dopravní systémy a technika  Letecká doprava  Inteligentní dopravní systémy   a dalších 6 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioinformatika  Kartografie a geoinformatika  Sociální geografie a geoinformatika  Fyzická geografie a geoinformatika  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)

Přírodovědecká fakulta

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geodézie, kartografie a geoinformatika  Architektura a stavitelství  Building Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Pozemní stavby  Konstrukce pozemních staveb  Konstrukce a dopravní stavby   a dalších 26 oborů

Fakulta stavební
TIP

Unicorn College

Praha 3

Obory: Informační technologie  Information Technologies  Management ICT projektů  ICT Project Management  Ekonomika a management  International Management  Economics and Management

TIP

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: MBA Řízení informačních technologií

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: MSc Computing  BSc (Hons) Computing

Prague College
TIP

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Arts Management  Podniková ekonomika a management

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Obchod a podnikání s technikou  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Zemědělská technika  Silniční a městská automobilová doprava  Energetika  Inženýrství údržby  Technika výrobních procesů   a dalších 9 oborů