Nalezli jsme 43 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 93 programů

96 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Informatics (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Manažerská informatika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Kognitivní informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Podniková informatika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Matematická informatika
 • Kvantové technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • Právo v podnikání
 • Economics and Management [EN]

a dalších 10 programů

13 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedical Informatics (EN)
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika v dopravě
 • Logistika

a další 2 programy

5 programů

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedical Informaticsb (EN)
 • Biomedical Informatics (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Otevřená informatika
 • Informatika / Computer Science
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 28 programů

31 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Bioinformatika
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 14 programů

17 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
 • Mezinárodní marketing
 • Logistika a management kvality

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)
 • Logistika a řízení dopravních procesů

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Civil Engineering (EN)
 • Vodní hospodářství a vodní stavby

a dalších 30 programů

33 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Unicorn Vysoká škola

 • Softwarový vývoj
 • Software Development (EN)
 • Softwarové inženýrství a big data

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Měření a zpracování signálů v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství

a dalších 26 programů

29 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program