Nalezli jsme 39 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika
 • Obecná informatika
 • Teoretická informatika

a dalších 91 programů

94 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Informatics (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Bezpečnost a informační technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Kognitivní informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Podniková informatika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Matematická informatika
 • Informatická fyzika

a dalších 20 programů

23 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • Finance
 • Bezpečnostně právní studia

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání a management v obchodu a službách

a dalších 6 programů

9 programů

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika
 • Dopravní logistika

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a počítačové vědy
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Software

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Organická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Architektura a stavitelství
 • Integrální bezpečnost staveb

a dalších 19 programů

22 programů

Unicorn College

 • Softwarový vývoj
 • Software Development (EN)
 • Softwarové inženýrství a big data (Work&Study)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 26 programů

29 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Prague College

 • MSc Computing
 • BSc (Hons) Computing
2 programy